I Naturviternes legat kan du søke støtte til kortere etterutdanning, kurs, studiereiser og utferder. Søknadsfrist er 20. mars hvert år.

Rekordstor interesse for Naturviternes legat i 2023.

Publisert: 03.07.2023

Naturviternes legat har opplevd en god økning i antall søknader om stipend dette året. Med over dobbelt så mange søknader som året før, har legatet valgt å tildele stipend til 61 søkere, for å imøtekomme det økende behovet for støtte blant medlemmene.

Naturviternes legat mottok totalt 77 søknader, noe som representerer en dobling sammenlignet med året før. Dette viser tydelig det økende behovet for økonomisk støtte og oppmuntring blant våre medlemmer.

Komiteen i Naturviternes legat har gjennomført en grundig vurderingsprosess av alle søknadene, og etter nøye overveielse har de besluttet å tildele stipend til 61 søkere. 

Det ble delt ut stipend for totalt kr 285 000 i 2023.

Størrelsen på utdelte stipend varierer i hovedsak mellom kr 2 000 og kr 10 000. Stipend ble blant annet gitt til skogfagstudentenes hovedutferd ved NMBU, feltkursdeltakelse for en stor gruppe på NTNU og NMBU, samt etterutdanning innen blant annet klimaendringer, naturmangfold, bærekraft, vannforvaltning, havforskning og undervisning.

Stipendmidlene ble fordelt på henholdsvis skogfaglige og naturvitenskapelige prosjekter.

Stipendene ble delt ut til både studenter og yrkesaktive. Herunder etter- og videre utdanning og pågående studier.

Naturviternes legat er svært fornøyd med den økende interessen blant medlemmene og er dedikert til å fortsette å støtte videre.

Samarbeidspartnere