naturviterprisen

Prisvinnere

Naturviterprisen skaper glede og engasjement for fag, formidling og bærekraft. Tidligere prisvinnere er marinbiolog Pia V. Dahlen og biolog Christian Steel.

Prisvinner 2022: Christian SteelChristian Steel mottar Naturviterprisen 2022, biestatuetten og diplom

Naturviterprisen i 2022 ble tildelt Christian Steel på bakgrunn av engasjementet for truet natur og for å fremme verdien av naturmangfold. Steel er generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima. 

Juryen begrunnelse: 
Christian Steel er en tydelig og engasjerende formidler av naturverdier, som evner å skape oppmerksomhet og løfte naturfaglige spørsmål inn i offentligheten.

Gjennom en årrekke har Steel vist et stort samfunnsengasjement for å gi naturen en tydelig stemme og fremme verdien av naturmangfold i offentligheten. Han utfordrer politikere, næringsliv og forvaltning både på problemforståelse og løsningsforslag.

Han er ofte å se i debatter og nyhetsinnslag og er en aktiv kronikør som sikrer at myra og skogen har en plass i avisenes debattflater. Steel er uredd når han taler dyr, fugler og insekters sak i møte med hytteutbygging, boligfelt, veier eller elver som legges i rør.

Steel evner å bruk sin naturviterkompetanse til å forklare komplekse problemer på en lettfaglig måte som engasjerer et bredt publikum. Som generalsekretær har Steel bidratt til å løfte miljøorganisasjonen Sambia sin posisjon i offentligheten og etablere et sterkt faglig miljø som setter biologisk mangfold på dagsorden.

Steel er utdannet biolog med fugler som spesialfelt, og har skrevet flere naturvitenskapelig artikler. Han leverte sin Cand. Scient ved Universitetet i Oslo med hovedfag på kattugle.

Årets Naturvitepris tildeles Christian Steel både som en faglig dyktig naturviter og en viktig stemme for truet natur.

Les: juryens begrunnelse 2022. 

Prisvinner 2021: Pia Ve Dahlen

Pia Ve Dahlen mottar Naturviterprisen 2021

Naturviterprisen i 2022 ble tildelt Pia Ve Dahlen for sin formidable innsats for å fremme naturvitenskapelig kunnskap om havet. Dahlen er marinbiolog. 

Juryens begrunnelse:
Juryen anser Pia Ve Valen som en svært engasjert og foretaksom marinbiolog som gjør en formidabel innsats for å fremme naturviterfaget.
I 2015 startet Pia Ve Valen «Passion for Ocean-festivalen», som nå har blitt en folkebevegelse som jobber for at alle skal finne sin grunn til å digge havet, ta bedre vare på det, og vite hvordan.

Pia Ve Valen er også gründeren bak «Lei en biolog», som er en formidlingstjeneste for dem som trenger litt mer biologi i livet. Det har som mål å bringe biologer tetter sammen, og å gi biologer relevant arbeidserfaring på vei ut i arbeidslivet. I dag er det nærmere 100 biologer som gjør mye forskjellig og som kan leies ut for å holde foredrag, utføre feltekspedisjoner, skrive ting, utvikle undervisningsopplegg og gi hjelp til kommunikasjon, spesielt innenfor forskerverdenen.

Pia Ve Valen har vært mye i media som talsperson for livet i havet, hun har en rekke ulike verv og er med på mange samarbeidsprosjekter. Pia Ve Valen er utrolig dyktig til å formidle komplisert naturvitenskap på en folkelig og forståelig måte, og hun yter en formidabel innsats for å fremme naturviterfaget til mange målgrupper. Pia Ve Valen scorer rett og slett topp på alle de fire kriteriene for prisen. Og vi gleder oss til å følge henne videre!

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Fant du det du lette etter?