Et medlemskap i Naturviterne har en verdi som er større enn mange tenker på i det daglige: Det er din forsikring i ditt nåværende og fremtidige arbeidsforhold. Selvsagt arbeider vi som fagforening for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og medlemmenes økonomiske interesser fremmer vi bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler. 

 

De faglige interessene ivaretas ved å synliggjøre at naturviterkompetansen er helt nødvendig for bærekraftig utvikling og verdiskaping, og må brukes i beslutninger og praktisk gjennomføring. Og jo flere vi blir, jo mer kan vi påvirke en slik samfunnsutvikling – derfor har vi et stort verveprogram med gavekort på kr 500,- for hvert yrkesaktive medlem. Se vervestigen

Kan du bli medlem?

Din utdannelse er at du har master, eller annen høyere utdanning, i et eller flere naturvitenskapelige fag.

  • Du kan være ansatt i privat eller offentlig sektor.
  • Du kan være selvstendig næringsdrivende.
  • Du kan være student.
  • Du kan selvsagt også være arbeidsledig eller pensjonist.

Dersom du har en annen fag- og/eller erfaringsbakgrunn kan du bli tatt opp som medlem etter søknad.

Eksempler på fagretninger du finner blant Naturviternes medlemmer:

  • mat, miljø, vann, skog, energi, kjemi, klima, fysikk, biologi, økologi, geologi, geografi, friluftsliv, bioenergi, landbruk, fiskeforvaltning, husdyrfag, matematikk, marinbiologi, bioteknologi, næringsmiddel, naturforvaltning, arealplanlegging, molekylærbiologi m.m.

Hva koster medlemskapet?

Er du student?

Vi har også eget medlemskap for studenter, og er til stede med lokallag på flere studiesteder i landet.

Fant du det du lette etter?