Et medlemskap i Naturviterne er din forsikring i ditt nåværende og fremtidige arbeidsforhold. Vi arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og for å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser, bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler og synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskaping. 

Har du master, eller høyere utdanning, i naturvitenskapelige fag er du velkommen som medlem i Naturviterne.

Har du en annen fag- og/eller erfaringsbakgrunn kan du bli tatt opp som medlem etter søknad.

Eksempler på fagretninger du finner blant våre medlemmer er:

  • mat, miljø, vann, skog, energi, kjemi, klima, fysikk, biologi, økologi, geologi, geografi, friluftsliv, bioenergi, landbruk, fiskeforvaltning, husdyrfag, matematikk, marinbiologi, bioteknologi, næringsmiddel, naturforvaltning, arealplanlegging, molekylærbiologi m.m.

Vi har også eget medlemskap for studenter, og er tilstede med lokallag på flere studiesteder i landet.

Fant du det du lette etter?