Om medlemskap ditt i Naturviterne

Her finner du nyttig informasjon for at du skal få mest mulig ut av medlemskapet ditt.

Medlemsopplysninger

Det er nødvendig at vi har oppdaterte opplysninger om deg til enhver tid. Vi registrerer opplysninger som er nødvendige og relevante for å kunne administrere medlemskapet, og for å kunne fremme medlemmenes interesser.

Som medlem forplikter du deg til å sørge for oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold. Du må altså selv gi beskjed når det skjer endringer som påvirker medlemskapet ditt som f.eks.: 

 • endring av medlemsstatus 
 • bytte av bostedsadresse 
 • bytte av arbeidsgiver, studiested eller øvrige forhold

Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres. Feilaktige og mangelfulle opplysninger medfører ikke rett til korrigert medlemskontingent tilbake i tid.

Ved å logge inn på Min Side får du oversikt over hvilke opplysninger Naturviterne har registrert på ditt medlemskap, og du kan selv oppdatere dine opplysninger når du er logget inn.

Min Side kan du se dine opplysninger og endre dine preferanser/samtykker.

Naturviterne registrerer personnummer på våre medlemmer. Vi benytter personnummer for å sikre at medlemmene får skattefradrag for innbetalt kontingent, og for at du som medlem skal kunne benytte deg av medlemsfordeler hos samarbeidspartnere, f.eks. bank og forsikring. I tillegg må vi kunne skille medlemmer med samme navn og samme fødselsdato.

Formidling av enkelte opplysninger til samarbeidspartnere kan skje i forbindelse med informasjon om medlemsfordeler. Naturviterne er underlagt taushetsplikt, og selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Les om personvern og informasjonskapsler her.

Hvordan logge på Min Side?

 • Logg på Min Side med brukernavn (epost eller medlemsnummer) og passord (fødselsdato eller selvvalgt).
 • Ved første gangsinnlogging bruker du din fødselsdato (ddmmåå) som passord. Deretter kan du endre passordet til det du selv ønsker.
 • Har du ikke medlemsnummer tilgjengelig, følger du lenken på innloggingssiden for å få det tilsendt. Du velger da å få tilsendt medlemsnummeret via e-post eller mobil. (For at vi skal kunne sende deg medlemsnummeret må korrekt e-post/mobil være registrert i medlemssystemet.)

Jeg har endret mine medlemsdata, men systemet oppdateres ikke

 • Opplysningene du endrer på Min Side trer kraft når vi har godkjent dem (vanligvis etter en arbeidsdag). Dette skyldes at noen endringer kan bety endringer av kontingentsats, endringer av arbeidsgiver kan bety at ny tillitsvalgt må få beskjed etc. I noen perioder kan behandlingstiden ta noe lengre tid slik at endringene ikke blir synlige umiddelbart.

Utmelding 

 • Medlemskap i Naturviterne løper til du selv sier det opp. Utmelding gjøres via skjema på Min Side, og du mottar deretter en bekreftelse pr e-post.
 • Utmelding har virkning fra kommende kvartalsslutt (1. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember). Kontingent for medlemsperioden frem til virkningsdato skal betales.
 • Medlemskap i Naturviterne gir deg tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Benytter du deg av disse, sparer du fort inn deler av medlemskontingenten. Dersom du melder deg ut vil du miste de gunstige medlemsfordelene.
 • Avtaler inngått med Naturviternes samarbeidspartnere vil bli avsluttet for utmeldte medlemmer med virkning fra opphørstidspunktet. Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.
 • Unnlatt betaling gjelder ikke som utmelding.
 • Se forøvrig vedtektene om dine rettigheter og plikter i.f.m. medlemskapet.

Kontaktperson

Tone Aamodt
Tone Aamodt Organisasjonskonsulent
22 03 34 14
Se e-post
Hege Markussen
Hege Markussen Administrasjonskonsulent
22 03 34 00
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere