Medlemskontingenten i Naturviterne dekker mange nyttige medlemsfordeler

Hva koster det å være medlem i Naturviterne?

Permiterte som følge av Koronaviruset kan nå få fullt fritak for kontingenten. Arbeidsledige uten inntekt har allerede denne ordningen i Naturviterne. Studenter betaler 290,- for hele studieperioden. Øvrige kontingenter ser du her:

Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler. 


 

Kontingentsatser for 2020

Pr kvartal Pr  år   
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 263

5 052
Trappetrinns-kontingent for nyutdannende    

      1. år
        Første kalenderår etter avsluttende studieår

316

1 264

      2. år
        Andre kalenderår etter avsluttende studieår

631 2 524

      3. år
        Tredje kalenderår etter avsluttende studieår

947 3 788
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode fire år
316 1 264
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
421 1 684
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 253 377 (G= kr 101 351))
421 1 684
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
421 1 684

Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad: Arbeidsledige medlemmer kan fritas for kontingent
 ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.

Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende mastereksamen
Maksimal periode åtte år
Gjeldende fra 01.01.18. uten tilbakevirkende kraft
Engangsbeløp:    290

 

Betalingsløsninger

Kontingent faktureres kvartalsvis, med unntak av engangsbeløp for studenter og pensjonister. Faktura sendes pr e-post, eller du kan opprette AvtaleGiro og/eller eFaktura.

  • eFaktura
    Med eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din. Du må godkjenne den for at den skal bli betalt. For opprette eFaktura velger du Naturviterne fra tilbyderlisten i nettbanken, og benytter ditt medlemsnummer som eFaktura-referanse.
     
  • AvtaleGiro
    Ved valg av AvtaleGiro trekkes beløpet direkte fra kontoen din på forfallsdato. AvtaleGiro oppretter du selv i nettbanken din. Velg Naturviterne fra tilbyderlisten (mottakerkonto 8601.61.78278).

    Sørg for å sette beløpsgrensen høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene.

Naturviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

Purregebyr

For purringer medfølger et gebyr på kr 49.

Skattefradrag

Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr 3850 i skattepliktig inntektNaturviterne innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg, hvis du har oppgitt ditt personnummer til oss.

 

Fant du det du lette etter?