Master Card

Hva koster medlemskapet?

Kontingent faktureres kvartalsvis, med unntak av engangsbeløp for studenter og pensjonister. Faktura sendes pr e-post, eller du kan opprette AvtaleGiro og/eller eFaktura.
Naturviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

 • eFaktura
  Med eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din. Du må godkjenne den for at den skal bli betalt. For opprette eFaktura velger du Naturviterne fra tilbyderlisten i nettbanken, og benytter ditt medlemsnummer som eFaktura-referanse.
   
 • AvtaleGiro
  Ved valg av AvtaleGiro trekkes beløpet direkte fra kontoen din på forfallsdato. AvtaleGiro oppretter du selv i nettbanken din. Velg Naturviterne fra tilbyderlisten (mottakerkonto 8601.61.78278).

  Sørg for å sette beløpsgrensen høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene.
   

Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr 3850 i skattepliktig inntekt. Naturviterne innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg, hvis du har oppgitt ditt personnummer til oss.

 


Kontingentsatser for 2019

Pr kvartal Pr år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 224

4 896
2. år
Andre kalenderår etter avsluttende studieår
   816 3 264
1. år
Første kalenderår etter avsluttende studieår
   408 1 632
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
   408 1 632
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 242 207 (G= kr 96 883))
   408 1 632
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
   408 1 632
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode seks år
   306 1 224
Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad
Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende eksamen
Maksimal periode åtte år
Gjeldende fra 01.01.18. uten tilbakevirkende kraft
Engangsbeløp:    290

* Arbeidsledige medlemmer kan, etter søknad, bli fritatt for kontingent ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.

 

Fant du det du lette etter?