Master Card

Hva koster medlemskapet?

Kontingent faktureres kvartalsvis, med unntak av engangsbeløp for studenter og pensjonister. Faktura sendes pr e-post, eller du kan opprette AvtaleGiro og/eller eFaktura.
Naturviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

 • eFaktura
  Med eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din. Du må godkjenne den for at den skal bli betalt. For opprette eFaktura velger du Naturviterne fra tilbyderlisten i nettbanken, og benytter ditt medlemsnummer som eFaktura-referanse.
   
 • AvtaleGiro
  Ved valg av AvtaleGiro trekkes beløpet direkte fra kontoen din på forfallsdato. AvtaleGiro oppretter du selv i nettbanken din. Velg Naturviterne fra tilbyderlisten (mottakerkonto 8601.61.78278).

  Sørg for å sette beløpsgrensen høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene.
   

Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr 3850 i skattepliktig inntekt. Naturviterne innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg, hvis du har oppgitt ditt personnummer til oss.

Som studentmedlem kan du betale din kontingent via Vipps. Les mer her.


Kontingentsatser for 2019

Pr kvartal Pr år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 224

4 896
2. år
Andre kalenderår etter avsluttende studieår
   816 3 264
1. år
Første kalenderår etter avsluttende studieår
   408 1 632
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
   408 1 632
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 242 207 (G= kr 99 858))
   408 1 632
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
   408 1 632
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode seks år
   306 1 224
Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad
Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende eksamen
Maksimal periode åtte år
Gjeldende fra 01.01.18. uten tilbakevirkende kraft
Engangsbeløp:    290

* Arbeidsledige medlemmer kan, etter søknad, bli fritatt for kontingent ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.

 


 

Kontingentsatser for 2020

Pr kvartal Pr år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 263

5 052
3. år
Tredje kalenderår etter avsluttende studieår
   947 3 788
2. år
Andre kalenderår etter avsluttende studieår
   631 2 524
1. år
Første kalenderår etter avsluttende studieår
   316 1 264
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode fire år
   316 1 264
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
   421 1 684
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 242 207 (G= kr 99 858))
   421 1 684
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
   421 1 684
Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad
Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende eksamen
Maksimal periode åtte år
Gjeldende fra 01.01.18. uten tilbakevirkende kraft
Engangsbeløp:    290

* Arbeidsledige medlemmer kan, etter søknad, bli fritatt for kontingent ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.

 

Fant du det du lette etter?