Master Card

Hva koster medlemskapet?

 • Du får kontingentfritak ved arbeidsledighet *
  Arbeidsledige medlemmer kan, etter søknad, bli fritatt for kontingent ved mer enn 3 måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.
   
 • Benytt Avtalegiro og e-Faktura
  Naturviterne oppfordrer medlemmene til å benytte AvtaleGiro ved betaling av kontingenten. Ordningen er enkel, sikker og oversiktlig. Med AvtaleGiro slipper du å huske på – og ordne med – betaling av medlemskontingenten! Banken løser dette for deg og sørger for at rett beløp blir trukket fra kontoen din til riktig dato hvert kvartal.

  Vi anbefaler at beløpsgrensen settes høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene. 
   
 • Vi fakturerer kontingenten hvert kvartal på e-post 
  Vi fakturerer kvartalsvis (med unntak av kontingent for studenter og pensjonister). Ønsker du AvtaleGiro og/eller e-Faktura istedet setter du selv opp dette i din nettbank/bank.
   

Kontingentsatser for 2018

Pr. kvartal Pr. år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid
1.188 4.752
2. år
Andre kalenderår etter avsluttende studieår
792 3.168
1. år
Første kalenderår etter avsluttende studieår
396 1.584
Selvstendig næringsdrivende
Næringsvirksomhet som hovedgeskjeft
396 1.584
Redusert stilling
Medlemmer med årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 242 207 (G = kr 96 883))
396 1.584
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
396 1.584
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode 6 år
297 1.188
Pensjonister
Medlemmer uten arbeidsinntekt
Gjeldende fra 01.01.18 uten tilbakevirkende kraft
Engangssum: 290
Arbeidsledige
Medlemmer uten arbeidsinntekt
Engangssum: 290
Arbeidsledige utover 3 mnd
Etter søknad *
0
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende eksamen (maksimal periode 8 år)
Gjeldende fra 01.01.18 uten tilbakevirkende kraft
Engangssum: 290

 

 

Fant du det du lette etter?