Medlemskontingenten i Naturviterne dekker mange nyttige medlemsfordeler

Hva koster det å være medlem i Naturviterne?

Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler. 


Kontingentsatser for 2021

Pr kvartal Pr  år   
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 302

5 208
Trappetrinns-kontingent for nyutdannede

      1. år
        Første kalenderår etter avsluttende studieår

326

1 304

      2. år
        Andre kalenderår etter avsluttende studieår

651 2 604

      3. år
        Tredje kalenderår etter avsluttende studieår

977 3 908
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode fire år
326 1 304
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
434 1 736
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 253 377 (G= kr 101 351))
434 1 736
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
434 1 736

Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad: Arbeidsledige medlemmer kan fritas for kontingent
 ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.

Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende mastereksamen
Maksimal periode åtte år
Gjeldende fra 01.01.18. uten tilbakevirkende kraft
Engangsbeløp:    290

Betalingsløsninger

Kontingent faktureres kvartalsvis, med unntak av engangsbeløp for studenter og pensjonister. Faktura sendes pr e-post, eller du kan opprette AvtaleGiro og/eller eFaktura.

  • eFaktura
    Dersom du har aktivert tjenesten «Alltid eFaktura (JTTA, Ja takk til alle)» blir det automatisk opprettet eFaktura-avtale med Naturviterne. I motsatt fall må du velge Naturviterne fra tilbyderlisten i nettbanken og manuelt opprette avtale. Medlemsnummer benyttes som eFaktura-referanse.
  • AvtaleGiro
    Ved valg av AvtaleGiro trekkes beløpet direkte fra kontoen din på forfallsdato. AvtaleGiro oppretter du selv i nettbanken din. Velg Naturviterne fra tilbyderlisten (mottakerkonto 8601.61.78278).
     

Sørg for å sette beløpsgrensen høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene.

Naturviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

Purregebyr

For purringer medfølger et gebyr på kr 49.

Skattefradrag

Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr 3850 i skattepliktig inntektNaturviterne innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg, hvis du har oppgitt ditt personnummer til oss.

Fant du det du lette etter?