Master Card

Hva koster medlemskapet?

  • Benytt Avtalegiro og e-Faktura
    Naturviterne oppfordrer medlemmene til å benytte AvtaleGiro og/eller e-Fakturaved betaling av kontingenten. Ordningen er enkel, sikker og oversiktlig. Med AvtaleGiro slipper du å huske på – og ordne med – betaling av medlemskontingenten! Banken løser dette for deg og sørger for at rett beløp blir trukket fra kontoen din til riktig dato hvert kvartal.

    Vi anbefaler at beløpsgrensen settes høyere enn faktisk kontingentbeløp, slik at det tas høyde for årlig prisjustering av kontingentsatsene. 
     
  • Vi fakturerer kontingenten hvert kvartal på e-post 
    Vi fakturerer kvartalsvis (med unntak av kontingent for studenter og pensjonister). Ønsker du AvtaleGiro og/eller e-Faktura istedet setter du selv opp dette i din nettbank/bank.

 


Kontingentsatser for 2019

Pr kvartal Pr år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid

1 224

4 896
2. år
Andre kalenderår etter avsluttende studieår
   816 3 264
1. år
Første kalenderår etter avsluttende studieår
   408 1 632
Selvstendig næringsdrivende
Uten tariffområdetilhørighet, hvor næringsvirksomhet er hovedgeskjeft
   408 1 632
Redusert stilling
Årsinntekt under 2,5 G (2,5 G utgjør kr 242 207 (G= kr 96 883))
   408 1 632
Medlemmer bosatt i utlandet
I arbeid i utlandet
   408 1 632
Doktorgradsstipendiater
Maksimal periode seks år
   306 1 224
Arbeidsledige
Uten arbeidsinntekt
* Fritak kan innvilges etter søknad
Pr år:    290
Pensjonister
Uten arbeidsinntekt
Engangsbeløp:    290
Studenter
Gjelder hele studieperioden, ut kalenderåret for avsluttende eksamen
Maksimal periode åtte år
Gjeldende fra 01.01.18. uten tilbakevirkende kraft
Engangsbeløp:    290

* Arbeidsledige medlemmer kan, etter søknad, bli fritatt for kontingent ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Søknaden må fornyes hvert halvår.

 

Fant du det du lette etter?