Tillitsvalgte

Naturviterne har omtrent 400 tillitsvalgte som gjør en uvurderlig innsats i de forskjellige virksomhetene.