Fagforeningen med hjerte for bærekraft

Vi gir tilhørighet i et faglig nettverk

Fagforeningen med hjerte for bærekraft

Vi gir tilhørighet i et faglig nettverk

Fagforeningen med hjerte for bærekraft

Vi arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Ledige stillinger

Lønnsstatistikk 2017

 

Medlemmer per fylke