Skog (foto: Canva)

Naturviternes politikk

Skal vi kunne skape verdier fra naturen, må vi også ta vare på naturen.

Klima- og naturkrisen henger sammen - og må løses samtidig. Velfungerende økosystemer er essensielt for å bremse klimaendringene og ivareta naturmangfold. 

Kunnskapsbasert forvaltning av våre felles naturressurser innen havbruk, landbruk og skogbruk sikrer fremtidens næringsgrunnlag.

Omstillingen til fornybarsamfunnet krever forskning og investeringer som utnytter mulighetene innenfor bioøkonomien. Tilrettelegging for sirkulærøkonomi er viktig for å redusere energi- råvareforbruk.

For å håndtere utfordringen samfunnet står ovenfor, og utvikle fremtidsrettet løsninger som er bærekraftige, trengs det naturviterkompetanse i både privat og offentlig sektor.

Naturviternes samfunnspolitikk retter seg spesielt mot følgende områder:

  • Klima- og natur
  • Grønn verdiskapning og bioøkonomi
  • Forvaltning og offentlig styring
  • Kompetanse og kapasitet i fagmiljøer

For Naturviterne lønns- og arbeidslivspolitikk se tariffpolitisk plattform.

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere