Janne Fossum, leder for Naturviterne stat

Landsmøte 2023: Styrk den statlige forvaltningen for å ivareta nasjonale interesser

Publisert: 16.11.2023

- Skal Norge imøtekomme våre forpliktelser etter naturavtalen om å bedre ta vare på hav- og landområder, må forvaltningen styrkes, uttaler leder for Naturviterne Stat, Janne Fossum.

Naturviterne avholdt landsmøte 15.-16. november i Oslo. En av mange viktig saker landsmøtet løftet var behovet for en styrking av statlig forvaltning for å ivareta nasjonale mål og interesser.

Landsmøtet vedtok en fellesuttalelse (resolusjon) om behovet for å styrke naturviterkompetansen og kapasiteten i forvaltningen, med spesielle henvisning til naturavtalens mål om å bevare 30 % av hav- og landområdene og restaurere 30 % av ødelagt natur.

Regjeringen har varslet at oppfølgingen av naturavtale vil komme i form av en stortingsmelding til neste år, i form av en nasjonal handlingsplan for natur.

- Det er tydelig at flere medlemmer ser et klart behov for å styrke spesielt statens rolle i arealforvaltningen, utdyper Fossum.

Resolusjonen peker på at arealressursene er en knapphetsfaktor. Et sterkt vern av produksjonsarealer er nødvendig for den nasjonale beredskapen, matvaresikkerheten og selvbergingsgraden. Stortinget har også satt et mål om å stanse tap av dyrka eller dyrkbar jord, står det i resolusjonen.

I resolusjonen fremmes det krav om:

  • Å styrke naturviterkompetansen og -kapasiteten i forvaltningen.
  • Å styrke den delen av statlig forvaltning som har en rolle i arealforvaltningen.
  • At potensialet som ligger i koordineringsrollen må utnyttes bedre.

Les hele resolusjonen.

Samarbeidspartnere