Stortinget

Høringssvar og uttalelser

Her finner du dokumenter, innspill og høringsnotater med Naturviternes uttalelser i aktuelle saker til myndigheter, næringsliv og Akademikerne.

2024

Høringssvar: forslag til nye statlig planretningslinjer for arealbruk og mobilitet. 
Høringssvar: NOU 2024: 2 Naturrisikoutvalget
Henvendelse til LMD: ber om en gjennomgang av dagens ordning for beredskapslagring av såkorn
Høringssvar: NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi. 
Brev til KDD og KLD: Naturviterne ber om en oversikt og plan for gjenbruk av grå arealer *


*Korrigert versjon: Rettet feil i kildehenvisning til Klimautvalget 2050, omtalt som Klimarisikoutvalget. Korrigert henv. for ulike sidetall  i særtrykk og digital versjon NOU 2023:25.

Naturviternes innspill til statsbudsjettet 2025 med detaljer. 

Enkeltbrev sendt departemententen: 

Innspill stortingsmelding om naturmangfold og stortingsmelding om klima.

2023

Skriftlig innspill, høring energi- og miljøkomiteen, st. meld. 26 - Klima i endring.
Fellesbrev Stortingets energi- og miljøkomité, klimaendringene krever økt satsning på forebygging av naturskader
Høring: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet
Høring, NOU 2023:17 Nå er det alvor (Totalberedskapskommisjonen)
Innspill til naturrisikoutvalget
Høringsvar: forslag til skjerpede miljøkrav i offentlig anskaffelser
Brev til LMD: økte midler til beredskapslagering av korn i revidert statsbudsjett. 
Høringssvar: evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling

Naturviternes innspill til statsbudsjettet 2024, med detaljer. 

Enkeltbrev sendt departementene: 

2022

2021

2020

2019

2018

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post
Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere