Verv en kollega til Naturviterne!

Flere medlemmer gjør også deg sterkere! Du kan verve en kollega, og hver gang vinner du et gavekort på kr. 500,-.

Verv kollegaer, eller andre, som kan ha nytte av et medlemskap i Naturviterne!

Hvorfor verve medlemmer?

Det viktig å være organisert - også for de andre på din arbeidsplass.

Det gir:

  • mer gjennomslagskraft og trygghet
  • større faglig nettverk
  • deg en vervepremie hver gang du verver et yrkesakivt medlem

Et medlemskap i Naturviterne er din forsikring i ditt nåværende og fremtidige arbeidsforhold. Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og du får tilgang til gunstige medlemsfordeler. 

Dine faglige interesser ivaretas ved at Naturviterne synliggjør naturviterkompetanse som helt nødvendig for bærekraftig utvikling og verdiskaping. Og jo flere vi blir, jo mer kan vi påvirke til en slik samfunnsutvikling – derfor håper vi at du vil verve koellegar eller andre som kan ha nytte av et medlemskap i Naturviterne.

Du kan også spare dine vervinger på Vervestigen!

  • 2 vervede medlemmer: verdi kr. 1000,-
  • 3 vervede medlemmer: verdi kr. 2000,-
  • 4 vervede medlemmer: verdi kr. 2500,-
  • 5 vervede medlemmer: verdi kr. 5000,-

 

Elektronisk innmeldingsskjema

 

Når vil du motta din vervepremie?

  • Du vil motta vervepremien når første kontingentinnbetaling for din nyvervede kollega er bekreftet.
  • Har du ytterligere spørsmål kan du rette dette til post@naturviterne.no eller telefon 22 03 34 00.

 

Video om det å verve kollegaer: 

Les mer om følgende emner:

Fant du det du lette etter?