Juryen til naturviterprisen

Juryen til Naturviterprisen

Naturviterprisen tildeles av en jury godkjent av hovedstyret til Naturviterne. Juryens oppgave er å vurdere kandidatene opp mot statuene for prisen og velge årets vinner.

Juryen for Naturviterprisen 2023 – 2024 består av:

Alvhild Hedstein er juryleder i Naturviterprisen

Alvhild Hedstein, juryleder, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Anne Sverdrup-Thygeson er jurymedlem i Naturviterprisen Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Arne Rørå er jurymedlem i Naturviterprisen Arne Rørå, direktør Norskog, styreleder NIBIO og MINA
Rasmus Hansson er jurymedlem i Naturviterprisen Rasmus Hansson, biolog og politiker (MDG)
Selda Ekiz er jurymedlem i Naturviterprisen Selda Ekiz, fysiker og programleder

Naturviterprisen ble opprettet av Naturviterne i 2021. Formålet med Naturviterprisen er å fremme naturviterkompetansen og dens bidrag på ulike felt.

Naturviterprisen skal deles ut til en naturviter som har utmerket seg med:

  • faglig dyktighet
  • medvirkning til bærekraftig utvikling av samfunnet
  • fremhevet naturviterfagene
  • god formidling av arbeidet

Naturviterprisen er på kr 50.000, en statuett og et diplom. Prisen deles ut på Naturviterforum eller en annen anledning av en representant for juryen.

  • Alle som er medlem i Naturviterne kan nominere kandidater til Naturviterprisen.
  • Naturviterprisen kan deles ut til både medlemmer og ikke-medlemmer av Naturviterne.
  • Kandidatens faglige prestasjoner må kvalitetssikres av forslagsstiller. 
  • Forslagene skal være begrunnet i henhold til prisens formål.
  • Det utarbeides en egen begrunnelse for hver pristildeling.

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Fant du det du lette etter?