Naturviterprisen 2023 tildeles Sigrid Bratlie

Naturviterprisen 2023: Sigrid Bratlie

Publisert: 24.10.2023

Naturviterprisen 2023 ble tildelt molekylærbiolog Sigrid Bratlie for hennes arbeid med å spre kunnskap og skape offentlig debatt om hvordan genteknologi kan brukes i medisin- og matproduksjon

Bratlie er utdannet molekylærbiolog fra Storbritannia og tok sin doktorgrad ved Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet. Til daglig jobber hun som strategisk rådgiver i Kreftforeningen og som prosjektleder innen genteknologi i næringsklyngen NCE Heidner Biocluster. 

–Sigrid er en som ser framover og løfter faglig komplekse spørsmål innenfor områder med stor samfunnsmessig betydning, slik som kreftforskning, antibiotika og matsystemer, sier juryleder Alvhild Hedstein. 

I juryens begrunnelse trekkes det frem at Bratlie har høy faglig integritet og fremmer egne faglige vurderinger og standpunkter. Samtidig legger juryen vekt på at hun både evner å belyse hvilke muligheter og hvilke dilemmaer samfunnet står ovenfor i møte med ny teknologi. 

Juryleder Hedstein har spesielt merket seg Bratlies faglige innspill knyttet til at det pågår en rask teknologisk utvikling som allerede i dag påvirker samfunnet og verden på områder som genredigering og bioteknologi.

–Bratlie har høy faglig integritet, hun er nyansert og polariserer ikke, og evner å diskutere dilemmaer og muligheter som oppstår ved bruk av ny bioteknologi. Hun er en Naturviter med svært god formidlingsevne som også er særdeles engasjert i sitt fagfelt, utdyper Hedstein.  

Juryen har som tidligere år juryen mottatt en rekke gode forslag til kandidater. Det tyder på at interessen for prisen og naturviterfagene er voksende. 

–Det er en glede å gi prisen til noe som er så faglig dyktig og inspirerende som Brattli, avslutter juryleder Hedstein. 

Les hele jurybegrunnelsen her.

Selve prisutdelingen vil skje på Naturviterforum 2. november.

Samarbeidspartnere