Studentpolitikk

Studentmedlemmer kan engasjere seg politisk i Naturviterne og jobbe med studentpolitikk. Vår studentleder sitter i hovedstyret og har dermed direkte påvirkning på organisasjonsutviklingen og politikken som føres.