Hjertesaker

Hjertesakene er studentstyrets viktigste politiske saker som de arbeider for. De reflekterer saker som er vitkige for studenters liv, helse og utdannelse. I tillegg er studentstyret opptatt av saker som angår klima, miljø og natur.