Hjertesaker

Hjertesakene reflekterer områder som er vitkige for studenters liv, helse og utdannelse. Dette er saker som har vært viktige for politikken til studentstyret i lang tid og fortsetter å være det. I tillegg er studentstyret opptatt av saker som angår klima, miljø og natur.

  • Psykisk helse

En god psykisk helse er viktig for å mestre studiehverdagen. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har blitt gjennomført flere ganger siden 2010­ og viser at mange studenter sliter med angst, depresjon, stress og ensomhet. Denne trenden er økende og krever at det må innføres tiltak som kan forebygge og forbedre situasjonen. 

  • Studiestøtte

Studiestøtten må økes til 1,5 G. Slik det er i dag er mange studenter avhengig av støtte hjemmefra, sparepenger, deltidsjobb eller tilleggslån for å kunne studere. En økning i studiestøtten gir studentene mer tid og kapasitet til å fokusere på studiene. 

  • Studentboliger

Alle studenter skal ha tilgang på en trygg og rimelig bolig, i et godt bomiljø med en nøktern standard. Studentsamskipnadene klarer ikke å dekke behovet alene og utleiemarkedet er presset i mange store byer som har ført til dårlige forhold for studenter. 

  • Studiekvalitet

Universitetene må tilrettelegge for at studenter skal ha en aktiv rolle i videreutviklingen av studiekvaliteten ved sin utdannelse.

Fant du det du lette etter?