Som medlem av Naturviterne får du gratis tilgang til InFlow24 som er et samtale- og refleksjonsverktøy.

Karriereverktøy InFlow24

Som medlem av Naturviterne får du gratis tilgang til InFlow24 som er et samtale- og refleksjonsverktøy.

Hva er InFlow24?

Det er et samtaleverktøy som kan hjelpe deg med å bli bevisst dine styrker slik at du finner en jobb som passer for deg. Med InFlow24 får du mulighet til å reflektere over dine interesser, kompetanse og erfaring. Du kan også få hjelp til å identifisere dine personlige styrker og egenskaper som du kan utvikle videre. Hva er det som motiverer deg og hvilke verdier viktige for deg i arbeid og fritid?

InFlow24 kan hjelpe deg å:

  • Se muligheter i studier og jobb
  • Selvinnsikt på egne styrker og potensielle utviklingsområder
  • Fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • Skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringe

Hvordan foregår det?

Kartleggingen foregår ved at du svarer på noen spørsmål om deg selv. Deretter får du se din egen profil, dette er ikke nødvendigvis fasiten om deg selv. Alle kartlegginger blir fulgt opp med en samtale med vår sertifiserte karriererådgiver. Vi tar utgangpunkt i profilene dine og du får mulighet til å reflektere og bli mer bevisst på flere sider om deg selv, som for eksempel hvem er du, hva kan du, hva vil du.

InFlow24 passer både for studenter og yrkesaktive. Som student vil du med økt selvinnsikt legge grunnlaget for å ta gode karrierevalg videre. For yrkesaktive kan InFlow24 være et godt verktøy både dersom du ønsker å bytte jobb eller utvikle deg på din nåværende arbeidsplass. InFlow24 kan også brukes som en god forberedelse til medarbeidersamtalen/utviklingssamtalen på jobben din.

Alle som gjennomfører InFlow24 får mulighet til å bruke en ferdiglagd CV mal for en oversiktlig presentasjon av din egen kompetanse.

Bestill tid for karriereveiledning

Kontaktperson

Christian Skjelde
Christian Skjelde Karriere- og arbeidslivsrådgiver
970 94 981
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere