Lønnssamtalen - Ta kontroll over din egen lønn!

Lønnssamtalen - Ta kontroll over din egen lønn!

Lurer du på hva en lønnssamtale egentlig er? Du har kanskje hørt om det, men vet ikke helt hva det innebærer. Vel, en lønnssamtale er en viktig samtale mellom deg og din leder om din lønn og lønnsutvikling. Det er en sjanse for deg til å påvirke hvor mye du tjener og få det du fortjener basert på din utdanning og arbeidsinnsats.

Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Jo, den gir deg muligheten til å diskutere eventuelle endringer i stillingen din og se om lønnen din er på riktig nivå i forhold til andre i tilsvarende stillinger.

Gjennom lønnssamtalen kan du også vise frem din kompetanse og hvordan du bidrar til å oppnå resultater og mål for bedriften. Samtalen vil også bidra til å avklare forventninger og eventuelle uenigheter mellom deg og din leder når det gjelder lønnsnivået ditt. Med andre ord, en lønnssamtale hjelper til med å sikre en rettferdig fordeling av lønn.

Lønnssamtale er ikke nødvendigvis er en situasjon der du forhandler om lønn. Selv om du og din leder kan diskutere hva som er en passende lønn for deg, blir vanligvis lønnsjusteringer bestemt på et senere tidspunkt. Likevel skal arbeidsgiver ta hensyn til de synspunktene som kommer fram under lønnssamtalen.

I offentlig sektor og deler av privat sektor er en lønnsforhandling og en lønnssamtale ikke det samme. De lokale forhandlingene skjer gjennom tillitsvalgte og arbeidsgiver på kollektivt grunnlag. Lønnssamtaler er imidlertid et viktig forarbeid og verktøy som danner et godt grunnlag for lønnskravet ditt og de lokale forhandlingene i virksomheten.

Hvis du ikke får tilbud om en lønnssamtale, bør du be din leder om å få en. Det er viktig at du tar initiativ til å diskutere din lønn og lønnsutvikling.

Hvordan foregår en lønnssamtale? En lønnssamtale er en formell samtale mellom deg og din leder om lønnsutviklingen din. Dere diskuterer hva som er et riktig lønnsnivå for deg og hva du kan gjøre for å oppnå bedre lønnsutvikling. Det er viktig å merke seg at lønnssamtalen er forskjellig fra en medarbeidersamtale.

I en lønnssamtale er det viktig å få fram dine argumenter basert på kriteriene for individuell lønnsdannelse i bedriften. Du bør forberede deg godt før samtalen ved å undersøke bedriftens økonomiske status, sjekke lønnspolitikken og kriteriene for lønnsfordeling. Ta også en egenvurdering og tenk på hvordan du kan argumentere for din innsats, kompetanse og resultater. Du kan også se på lønnsstatistikker for å sammenligne din lønn med andre i tilsvarende stillinger.

  • Være mest mulig positiv
  • Ta initiativ og styr gjerne samtalen litt underveis
  • Vær tydelig og kortfattet
  • Sikre deg at arbeidsgiver har forstått det du sier og hva dere er enige om
  • Ikke bli privat eller spor samtalen inn på andre temaer enn lønn
  • Vær forberedt på de tilbakemeldingene som måtte komme
  • Be om at det skrives et referat, sånn at du har dette å vise til i ettertid.

Er du ikke fornøyd med den lønnsjusteringen du får etter at en lønnssamtale er gjennomført, kan du be arbeidsgiver om en begrunnelse for vurderingen. Det kan være lurt å merke seg denne og de innspillene arbeidsgiver kom med under lønnssamtalen og følge disse opp fram mot neste lønnssamtale.

Kontaktperson

Iuliana P. Pedersen
Iuliana P. Pedersen Advokat og juridisk fagsjef
984 74 690
Se e-post
Camilla Fosse
Camilla Fosse Rådgiver
936 62 595
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere