Retningslinjer for transport

Retningslinjer for transport

– Vedtatt av Naturviternes hovedstyre 20. november 2019 –

– Vedtatt av Naturviternes hovedstyre 20. november 2019 –

Hensikt og omfang

Naturviterne ønsker å hindre unødvendig reising, og velge de mest miljøvennlige transportmidler på nødvendige reiser. Ved planlegging må man spørre seg om reise er nødvendig eller om formålet med reisen kan bli løst på andre måter. Miljø- og bærekrafthensyn skal ivaretas ved planlegging og gjennomføring av reise. 

Retningslinjene gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer eller andre som deltar på reiser, kurs og konferanser som er betalt eller arrangert av Naturviterne.

Styrer, utvalg og samlinger

Når det arrangeres møter eller planlegges samlinger skal det vurderes om det er mulig å legge arrangementer til steder som kan nås med kollektivtransport og som begrenser nødvendigheten av å benytte fly.

Naturviterne har som mål at styrer og utvalg jevnlig skal bruke epost-/digitale møter.

Styrer/utvalg skal ved oppstart av styrearbeidet, ved starten av perioden, vurdere dette og sette opp en møteplan som også inneholder digitale møter.

Fysiske møter er fortsatt viktig og ønskelig, men økt bruk av digitale møter kan også gjøre det enklere å bruke tillitsvalgte fra distriktene i sentrale styrer og utvalg.

Type transportmiddel

Alle reisende skal vurdere valg av reisemåter, reisealternativ og opphold i et miljø- og klimaperspektiv. Der det er mulig, økonomisk forsvarlig og ellers hensiktsmessig, med mindre dette fører til betydelige ulemper eller merkostnader, skal kollektive transportmidler benyttes.  

Tillitsvalgte og medlemmer som deltar på møter, kurs og konferanser blir til enhver tid oppfordret til å bruke kollektive reisemåter. Ruteplanlegging er en obligatorisk del av møte-/kursadministrasjonsarbeidet.

Følgende er hentet fra reiseregningsskjema som brukes i Naturviterne:
Fortrinnsvis velges (billig) kollektivt transportmiddel. Dersom det er nødvendig å benytte bil, er det ønskelig å kjøre flere i samme bil. Dekning av drosjeutgifter skal kun skje for korte reiser og kun dersom man med rimelighet ikke kunne brukt rutegående kommunikasjonsmiddel.

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere