Naturviterne Lønnsstatistikk 2023

Lønnsstatistikken 2023: Sektor og tariffområde

Vi skiller i undersøkelsen mellom statlig, kommunal og privat sektor. Videre har vi ulike tariffavtaler med ulike sammenslutninger av arbeidsgiver, som eksempelvis NHO og Virke, der vi har egne tariffavtaler. Det området hvor en tariffavtale eller overenskomst gjelder, kalles tariffområde. For private virksomheter uten tariffavtale gjelder Privat ITB (ikke tariffbundet).

Lønnsveksten gjelder gjennomsnittlig og median årslønn for alle som svare på undersøkelsen i fjor sammenliknet med alle som svarte i år i de ulike tariffområdene. Det innebærer at ansettelser av nyutdannede senker lønnsnivået i tariffområdet eller sektoren, det samme gjør også avgang av pensjonister.

Lønn per sektor

Vi bruker derfor et utvalg av medlemmer som har svart på lønnsundersøkelsen både i fjor og i år, for å få et bedre bilde av lønnsutviklingen. Når vi sammenlikner identiske personer fra fjorårets undersøkelse med årets, ser vi at statlig sektor hadde et betydelig bedre oppgjør enn privat og kommunal sektor. Statlig sektor hadde i 2023 en gjennomsnittlig lønnsvekst på 7,68 % for identiske personer, privat sektor hadde 6,66 % i lønnsvekst, mens kommunal sektor kom dårligst ut med 6,23 % gjennomsnittlig lønnsvekst i 2023.

Privat sektor har både de virksomhetene som utbetaler lavest og høyest lønn. I privat sektor er det mange virksomheter med god økonomi som bruker lønn som et viktig verktøy for å innhente og beholde riktig kompetanse, så vel som ideelle organisasjoner med økonomi som i stor grad er basert på medlemskontingent, støttemedlemskap og donasjoner, hvor lønnsnivået typisk er mer beskjedent. Særlig for medlemmer i privat sektor er det derfor nyttig å se videre på inndelingen i tariffområder.  

Kommunal sektor har små lønnsforskjeller, med få eller ingen som tjener ekstremt lite eller ekstremt mye. Det generelle lønnsnivået er derimot godt, og vi ser at kommunal sektor betaler godt for både nyutdannede så vel som mer erfarne naturvitere.

Lønn per sektor identiske personer

Statlig sektor har særlig lav startlønn blant nyutdannede og stipendiater sammenliknet med kommunal sektor, mens forskjellen er liten for de som fullførte utdanningen for mer enn 20 år siden.

Lønn etter tariffområde

I tariffområdet NHO er Norsk Landbruksrådgivning, Tine og Glommen Mjøsen Skog de virksomhetene hvor flest av våre medlemmer arbeider.

I tariffområdet Virke arbeider flest av medlemmene i Forum for natur og friluftsliv og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I tariffområdet Spekter har vi først og fremst Oslo universitetssykehus, samt blant annet Helse Bergen og Sykehuset Innlandet.

Median lønn kan være særlig nyttig å bruke der det er høye lønninger i topper. Ettersom lønnsnivået ikke er normalfordelt, noen få personer tjener for eksempel tre ganger så mye som gjennomsnittet, er median ofte et bedre mål.

Lønnsutvikling per tariffområde

Tariffområde

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Fjellstyrene

kr 654 616

kr 635 000

2004

KS

kr 730 384

kr 715 000

2002

NHO

kr 719 123

kr 686 520

2003

NHO Abelia

kr 754 914

kr 713 860

2009

Oslo kommune

kr 776 815

kr 766 000

2007

Privat ITB

kr 806 442

kr 766 597

2008

Samfunnsbedriftene

kr 768 174

kr 715 000

2007

Spekter Helse

kr 665 911

kr 645 500

2010

Spekter SAN

kr 738 169

kr 729 000

2000

Staten

kr 726 131

kr 705 000

2003

Virke

kr 691 889

kr 620 000

2009

tabell: Lønnsutvikling per tariffområde

Tariffområde

Gjennomsnitt prosentvis økning

Median prosentvis økning

Gjennomsnittlig økning

Median økning

Oslo kommune

6,33 %

4,50 %

33 000 kr

46 267 kr

Spekter Helse

6,16 %

7,58 %

38 643 kr

45 500 kr

KS

5,83 %

5,89 %

40 228 kr

39 800 kr

Privat ITB

5,66 %

5,29 %

43 233 kr

38 497 kr

Stat

5,52 %

6,02 %

37 955 kr

40 000 Kr

Fjellstyrene

5,23 %

2,67 %

32 524 kr

16 500 kr

NHO

4,92 %

5,62 %

33 751 kr

36 520 kr

Spekter SAN

4,11 %

4,29 %

29 120 kr

30 000 kr

NHO Abelia

3,52 %

6,55 %

25 665 kr

43 860 kr

Virke

2,06 %

1,30 %

13 984 kr

7 972 kr

Totalt

5,50 %

5,92 %

38 289 kr

40 000 kr

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere