Naturviterne Lønnsstatistikk 2023

Lønnsstatistikken 2023: Regionale lønnsforskjeller

En gjennomsnittslønn i Oslo er 20 % høyere enn i Innlandet, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Også blant våre respondenter ser vi lønnsforskjeller.

Vi ser av dataene at respondentene har høyest lønn i Oslo med et gjennomsnitt på 787 195 kr i lønn, deretter følger Vestland med 747 430 kroner. Fylket med lavest gjennomsnittlig lønn er Nordland med gjennomsnittlig naturviter-lønn på 696 643 kroner.

Inndeling i fylker

Fylke

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Oslo

kr 787 195

kr 755 444

2005

Vestland

kr 747 430

kr 712 505

2003

Agder

kr 745 166

kr 719 800

2001

Rogaland

kr 738 164

kr 728 500

2005

Buskerud

kr 734 583

kr 703 000

2004

Vestfold

kr 723 521

kr 714 000

2003

Østfold

kr 723 198

kr 702 500

2004

Trøndelag

kr 722 623

kr 696 300

2003

Akershus

kr 722 303

kr 694 000

2003

Finnmark

kr 721 592

kr 710 000

2002

Innlandet

kr 721 309

kr 700 000

2002

Viken

kr 716 819

kr 705 000

2005

Telemark

kr 707 032

kr 683 509

2003

Troms

kr 706 711

kr 706 000

2004

Møre og Romsdal

kr 705 064

kr 695 445

2003

Svalbard

kr 703 696

kr 700 000

2007

Nordland

kr 696 643

kr 696 498

2006

Lønn etter fylke og sektor

Årslønn etter fylke og sektor

Fylke

Sektor

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Agder

Kommune

kr 771 035

kr 737 700

2000

Agder

Privat

kr 726 834

kr 706 834

2002

Agder

Stat

kr 720 791

kr 689 630

2001

Akershus

Kommune

kr 729 838

kr 715 000

2002

Akershus

Privat

kr 758 270

kr 705 500

2002

Akershus

Stat

kr 686 031

kr 671 609

2005

Buskerud

Kommune

kr 703 911

kr 686 800

2007

Buskerud

Privat

kr 787 515

kr 725 000

2001

Buskerud

Stat

kr 700 700

kr 697 400

2004

Finnmark

Kommune

kr 692 887

kr 683 000

2003

Finnmark

Privat

kr 773 409

kr 732 500

2003

Finnmark

Stat

kr 708 399

kr 718 000

2000

Innlandet

Kommune

kr 707 789

kr 701 000

2002

Innlandet

Privat

kr 728 571

kr 691 881

2003

Innlandet

Stat

kr 735 614

kr 715 000

2002

Møre og Romsdal

Kommune

kr 731 197

kr 716 500

2000

Møre og Romsdal

Privat

kr 679 073

kr 680 863

2005

Møre og Romsdal

Stat

kr 703 779

kr 702 050

2003

Nordland

Kommune

kr 706 879

kr 705 900

2005

Nordland

Privat

kr 651 974

kr 634 450

2005

Nordland

Stat

kr 727 064

kr 730 000

2007

Oslo

Kommune

kr 774 937

kr 766 500

2007

Oslo

Privat

kr 814 396

kr 766 597

2005

Oslo

Stat

kr 764 112

kr 744 126

2004

Rogaland

Kommune

kr 754 784

kr 747 000

2003

Rogaland

Privat

kr 743 477

kr 720 000

2007

Rogaland

Stat

kr 692 879

kr 685 000

2007

Svalbard

Stat

kr 703 696

kr 700 000

2007

Telemark

Kommune

kr 734 021

kr 715 000

1999

Telemark

Privat

kr 680 581

kr 642 000

2006

Telemark

Stat

kr 692 390

kr 629 000

2002

Troms

Kommune

kr 702 327

kr 709 000

1998

Troms

Privat

kr 682 929

kr 660 000

2010

Troms

Stat

kr 723 886

kr 710 000

2005

Trøndelag

Kommune

kr 733 810

kr 723 850

2002

Trøndelag

Privat

kr 735 085

kr 682 080

2003

Trøndelag

Stat

kr 704 610

kr 690 000

2002

Vestfold

Kommune

kr 711 872

kr 699 640

2003

Vestfold

Privat

kr 733 508

kr 726 000

2005

Vestfold

Stat

kr 738 268

kr 733 000

2002

Vestland

Kommune

kr 749 262

kr 730 000

2001

Vestland

Privat

kr 750 881

kr 695 539

2006

Vestland

Stat

kr 742 774

kr 714 709

2003

Viken

Kommune

kr 727 275

kr 710 000

2005

Viken

Privat

kr 727 692

kr 690 000

2005

Viken

Stat

kr 698 960

kr 693 200

2005

Østfold

Kommune

kr 733 142

kr 698 280

2005

Østfold

Privat

kr 694 504

kr 702 820

2003

Østfold

Stat

kr 726 445

kr 717 300

2002

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere