Naturviterne Lønnsstatistikk 2023

Lønnsstatistikken 2023: Lønnskalkulator

Lønnskalkulaturen gir en indikasjon på en middelverdi av lønn basert hvilket tariffområde du jobber i og årstallet du fullførte din utdanning.

Modellen er basert på lønnsnivået til alle respondentene i lønnsstatistikken i 2023.

Det er vesentlige lønnsforskjeller mellom virksomhetene innenfor de ulike tariffområdene, og mellom ulike stillinger og ansvarsnivå. Disse tar ikke lønnskalkulatoren hensyn til. Bla til de andre kategoriene i lønnsstatistikken for å finne kategorier som passer din stilling.

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere