Naturviterne Lønnsstatistikk 2023

Lønnsstatistikken 2023: Lønn etter virksomhet og stilling

Statlig sektor

Lønn etter stillingskode

Stillingstittel

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

1062 Direktør

kr 1 164 392

kr 1 056 000

1994

1060 Avdelingsdirektør

kr 1 076 457

kr 1 056 500

1997

1013/1404 Professor

kr 1 034 766

kr 930 000

1999

1061 Ass. direktør

kr 993 978

kr 890 000

1990

1211 Seksjonssjef

kr 921 557

kr 920 000

1997

1059 Underdirektør

kr 887 830

kr 845 000

1997

1538/1539 Fagdirektør

kr 883 312

kr 846 464

1994

1088/1095 Sjefsarkitekt

kr 864 260

kr 877 085

1989

1054 Kontorsjef

kr 840 543

kr 856 085

1991

1088 Sjefingeniør

kr 836 444

kr 850 400

1994

1183 Forsker m. professorkompetanse

kr 810 681

kr 798 700

2001

1113 Prosjektleder

kr 778 355

kr 734 000

2008

1011 Førsteamanuensis

kr 777 149

kr 770 000

2004

1181 Senioringeniør

kr 764 806

kr 754 698

2000

0434 Fylkesskogmester

kr 734 119

kr 745 000

1999

1364 Seniorrådgiver

kr 720 970

kr 708 557

2000

1109/1110 Forsker m. doktorgrad

kr 697 929

kr 704 100

2008

1009 Universitetslektor

kr 681 858

kr 679 397

2009

1499 Seniorinspektør

kr 669 156

kr 662 350

1996

1363 Seniorkonsulent

kr 662 130

kr 625 000

2007

1434 Rådgiver

kr 619 018

kr 613 000

2016

1352 Postdoktor

kr 614 863

kr 611 100

2015

1108 Forsker uten doktorgrad

kr 614 683

kr 617 550

2014

1089 Overingeniør

kr 613 875

kr 591 501

2011

1498 Førsteinspektør

kr 592 690

kr 600 000

2010

1084/1085 Avdelingsingeniør

kr 554 410

kr 552 150

2016

1017/1378 Stipendiat

kr 549 287

kr 541 860

2018

Lønn etter arbeidsgiver (eksl. Statsforvalterembetene)

Arbeidsgiver

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Opplysningsvesenets fond

kr 964 274

kr 919 235

1991

Utenriksdepartementet

kr 953 250

kr 888 000

1990

Fiskeridirektoratet

kr 846 997

kr 807 755

2001

Landbruks- og matdepartementet

kr 837 775

kr 814 426

1994

Folkehelseinstituttet

kr 833 265

kr 786 706

2006

Statens vegvesen

kr 809 009

kr 785 000

1999

Forsvarsbygg

kr 791 755

kr 778 000

2002

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

kr 790 193

kr 804 656

2003

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

kr 773 933

kr 736 000

1996

Klima- og miljødepartementet

kr 730 125

kr 726 500

2011

Miljødirektoratet

kr 720 477

kr 690 000

2000

Landbruksdirektoratet

kr 719 399

kr 666 649

2007

Kystverket

kr 714 425

kr 703 200

1999

Høgskolen i Innlandet

kr 708 935

kr 751 000

2005

Mattilsynet

kr 706 761

kr 679 500

2000

Sysselmesteren på Svalbard

kr 703 696

kr 700 000

2007

Nord universitet

kr 701 875

kr 668 500

2005

Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

kr 697 373

kr 626 257

2009

UiT - Norges Arktiske Universitet

kr 691 847

kr 656 634

2010

Universitetet i Oslo (UiO)

kr 689 797

kr 646 000

2009

Universitetet i Bergen (UiB)

kr 678 186

kr 620 000

2012

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

kr 668 222

kr 653 100

2005

Havforskningsinstituttet

kr 663 849

kr 678 000

2011

NAV

kr 648 000

kr 628 800

2006

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

kr 623 071

kr 607 700

2014

Universitetet i Agder (UiA)

kr 616 328

kr 620 000

2014

Lønn etter arbeidsgiver, statsforvalterembetene

Arbeidsgiver

Gjennomsnitt lønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

kr 727 563

kr 728 940

2004

Statsforvalteren i Agder

kr 722 352

kr 689 260

2003

Statsforvalteren i Innlandet

kr 721 156

kr 688 700

1998

Statsforvalteren i Nordland

kr 711 317

kr 717 500

2007

Statsforvalteren i Vestland

kr 710 561

kr 697 413

2005

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

kr 703 017

kr 710 000

2007

Statsforvalteren i Rogaland

kr 699 170

kr 699 700

2004

Statsforvalteren i Oslo og Viken

kr 698 620

kr 711 700

2000

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

kr 693 000

kr 686 000

2004

Statsforvalteren i Trøndelag

kr 682 407

kr 685 481

2003

Kommunal sektor

Lønn etter stillingskode i KS

Stillingskode

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

9451 Leder

kr 892 447

kr 830 788

1995

9951 Rektor/Leder (kap. 3)

kr 870 700

kr 870 700

1994

8535 Arkitekt

kr 786 772

kr 796 781

2004

8451 Leder

kr 774 987

kr 760 000

1996

7966 Lektor med tilleggsutdanning

kr 749 903

kr 751 750

1997

7965 Lektor

kr 706 960

kr 697 400

2003

8530 Rådgiver

kr 700 712

kr 700 000

2004

8084 Ingeniør

kr 678 203

kr 674 780

2007

7963 Adjunkt med tilleggsutdanning

kr 655 900

kr 679 050

2001

7962 Adjunkt

kr 621 372

kr 622 000

1998

Lønn etter stillingstittel

Stillingstittel

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt utdanningsår

Kommunalsjef

kr 1 008 816

kr 1 010 015

1994

Seksjonsleder

kr 941 855

kr 950 028

1999

Enhetsleder (eksl. landbrukssjef/ miljøvernsjef o.l)

kr 849 686

kr 823 500

1996

Avdelingsleder

kr 848 680

kr 809 500

1996

Spesialrådgiver

kr 818 587

kr 755 000

2002

Daglig leder

kr 803 485

kr 760 253

2000

Senioringeniør

kr 776 040

kr 768 000

2001

Overingeniør

kr 772 220

kr 785 750

2004

Seniorrådgiver

kr 760 874

kr 760 000

1999

Prosjektleder

kr 747 459

kr 730 000

2010

Lektor

kr 731 141

kr 745 600

2001

Fagansvarlig klima/miljø/bærekraft

kr 722 007

kr 720 000

2003

Rådgiver øvrige

kr 720 935

kr 722 000

2002

Spesial-/seniorkonsulent

kr 718 898

kr 713 500

2009

Arealplanlegger/ byutvikler

kr 712 217

kr 725 129

2005

Naturforvalter/utmarksforvalter

kr 705 117

kr 675 300

2010

Fagansvarlig jordbruk/skogbruk/landbruk

kr 705 031

kr 710 000

2000

Rådgiver klima/miljø/bærekraft

kr 701 835

kr 696 000

2007

Rådgiver plan/bygg

kr 691 531

kr 694 000

2003

Vannområdekoordinator

kr 689 845

kr 692 320

2010

Rådgiver jordbruk/skogbruk/landbruk

kr 674 537

kr 676 000

2002

Ingeniør (inkl. avdelingsingeniør)

kr 673 106

kr 671 500

2007

Fjelloppsyn

kr 627 160

kr 624 989

2005

Konsulent

kr 600 840

kr 607 700

1999

Lønn etter arbeidsgiver

Arbeidsgiver

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Agder fylkeskommune

kr 790 723

kr 756 000

2001

Alta kommune

kr 672 571

kr 654 000

1998

Alvdal kommune

kr 662 500

kr 710 000

1999

Alver kommune

kr 654 125

kr 633 250

2007

Arendal kommune

kr 811 033

kr 781 000

1992

Asker kommune

kr 729 400

kr 720 000

2009

Askøy kommune

kr 753 500

kr 753 500

1999

Aurskog-Høland Kommune

kr 701 250

kr 715 000

2003

Bardu kommune

kr 808 333

kr 815 000

1995

Bergen kommune

kr 749 869

kr 735 000

2003

Bodø kommune

kr 748 946

kr 726 258

2005

Bærum kommune

kr 763 760

kr 655 000

2009

Drammen kommune

kr 661 834

kr 648 100

2014

Drangedal kommune

kr 878 500

kr 850 500

1991

Eidskog kommune

kr 666 400

kr 653 000

2001

Eidsvoll kommune

kr 693 143

kr 686 000

1999

Eigersund kommune

kr 697 204

kr 682 728

2000

Etnedal kommune

kr 672 433

kr 658 300

2004

Fredrikstad kommune

kr 700 244

kr 684 000

2007

Færder kommune

kr 712 892

kr 713 731

2006

Gausdal kommune

kr 782 920

kr 710 100

1998

Gran kommune

kr 681 747

kr 680 393

1999

Grimstad kommune

kr 734 133

kr 737 400

1995

Hamar kommune

kr 732 250

kr 737 500

2003

Harstad kommune

kr 698 667

kr 695 000

1995

Haugesund kommune

kr 717 000

kr 724 000

2001

Hjelmeland kommune

kr 747 000

kr 747 000

1996

Holmestrand kommune

kr 663 500

kr 647 500

2007

Horten kommune

kr 677 167

kr 640 000

2009

Hå kommune

kr 766 000

kr 830 000

2008

Indre Østfold kommune

kr 813 859

kr 698 280

2002

Innlandet fylkeskommune

kr 791 034

kr 770 000

1998

Kongsberg kommune

kr 699 667

kr 706 500

2001

Kristiansand kommune

kr 747 500

kr 749 000

2002

Kvinnherad kommune

kr 754 350

kr 738 000

2002

Larvik Kommune

kr 607 133

kr 601 650

2014

Lesja kommune

kr 622 667

kr 618 000

2017

Lier kommune

kr 716 250

kr 695 500

2006

Lillestrøm kommune

kr 766 000

kr 739 500

2002

Lom kommune

kr 775 333

kr 763 000

2002

Malvik kommune

kr 796 450

kr 822 400

2001

Melhus kommune

kr 630 000

kr 625 000

2007

Midt-Agder Friluftsråd

kr 804 667

kr 715 000

2000

Midt-Telemark kommune

kr 706 167

kr 715 000

2001

Modum kommune

kr 792 150

kr 732 000

1990

Molde kommune

kr 720 039

kr 752 461

2001

Møre og Romsdal fylkeskommune

kr 731 700

kr 731 562

2000

Målselv kommune

kr 671 725

kr 669 950

1991

Namsos kommune

kr 720 817

kr 726 700

2004

Nannestad kommune

kr 720 500

kr 736 400

1998

Nord-Aurdal kommune

kr 709 000

kr 715 000

1996

Nordland fylkeskommune

kr 813 775

kr 807 500

2006

Nordre Follo kommune

kr 706 333

kr 712 000

2013

Nore og Uvdal kommune

kr 690 829

kr 680 000

2004

Notodden kommune

kr 705 650

kr 673 000

2001

Nærøysund kommune

kr 715 000

kr 715 000

1993

Oppdal kommune

kr 704 336

kr 690 000

1995

Orkland kommune

kr 748 200

kr 724 500

1999

Oslo kommune, eksl. Bymiljøetatet

kr 771 443

kr 773 750

2009

Oslo kommune, Bymiljøetaten

kr 777 520

kr 757 000

2004

Rendalen kommune

kr 603 474

kr 594 000

2015

Rindal kommune

kr 679 750

kr 688 000

1997

Ringerike kommune

kr 661 000

kr 642 000

2011

Ringsaker kommune

kr 806 389

kr 728 000

1994

Rogaland fylkeskommune

kr 741 157

kr 754 650

2004

Sandefjord Kommune

kr 718 483

kr 704 899

2002

Sandnes kommune

kr 783 783

kr 766 550

2004

Sarpsborg kommune

kr 682 333

kr 658 000

2011

Sigdal kommune

kr 781 400

kr 779 300

2003

Skien kommune

kr 744 000

kr 725 000

1998

Sogndal kommune

kr 731 750

kr 708 500

2012

Stange kommune

kr 709 200

kr 723 000

1998

Stavanger kommune

kr 765 223

kr 785 000

2009

Steigen kommune

kr 697 833

kr 719 000

2001

Steinkjer kommune

kr 817 440

kr 781 801

2007

Stjørdal kommune

kr 728 125

kr 735 750

1998

Suldal kommune

kr 768 500

kr 763 500

1997

Sunndal kommune

kr 686 618

kr 672 992

1999

Sunnfjord kommune

kr 779 923

kr 702 749

1992

Surnadal kommune

kr 713 600

kr 711 000

1999

Sør-Fron kommune

kr 717 220

kr 687 420

2003

Sør-Odal kommune

kr 677 500

kr 677 500

1996

Sør-Varanger kommune

kr 745 643

kr 745 643

2005

Time kommune

kr 848 333

kr 825 000

1997

Tinn kommune

kr 726 000

kr 726 000

1984

Tokke kommune

kr 645 667

kr 639 000

2010

Troms og Finnmark fylkeskommune

kr 708 267

kr 730 000

2013

Tromsø kommune

kr 687 200

kr 709 000

2000

Trondheim kommune

kr 776 367

kr 774 000

2007

Trysil Kommune

kr 620 300

kr 605 500

2011

Trøndelag fylkeskommune

kr 780 200

kr 769 000

1998

Tynset kommune

kr 691 000

kr 691 500

1994

Tønsberg kommune

kr 756 582

kr 709 600

1997

Ullensaker kommune

kr 736 200

kr 710 000

2010

Ullensvang kommune

kr 661 250

kr 676 000

2001

Verdal Kommune

kr 674 263

kr 668 000

2010

Vestfold og Telemark fylkeskommune

kr 796 341

kr 800 250

1996

Vestland fylkeskommune

kr 756 350

kr 754 000

2003

Vestre Toten kommune

kr 733 225

kr 716 950

2003

Vestvågøy kommune

kr 677 200

kr 681 900

2006

Viken Fylkeskommune

kr 782 417

kr 770 000

2000

Vindafjord kommune

kr 710 333

kr 721 000

1992

Voss Herad

kr 737 047

kr 712 591

1994

Vågå kommune

kr 689 280

kr 699 000

2006

Våler kommune

kr 762 429

kr 758 000

1998

Øvre Eiker kommune

kr 688 857

kr 695 000

2005

Øystre Slidre kommune

kr 634 500

kr 610 000

2011

Ål kommune

kr 678 183

kr 693 250

1999

Kommune - lønn etter fylke

Fylke arbeidsgiver

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Agder

kr 771 035

kr 737 700

2000

Akershus

kr 729 838

kr 715 000

2002

Buskerud

kr 703 911

kr 686 800

2007

Finnmark

kr 692 887

kr 683 000

2003

Innlandet

kr 707 789

kr 701 000

2002

Møre og Romsdal

kr 731 197

kr 716 500

2000

Nordland

kr 706 879

kr 705 900

2005

Oslo

kr 774 937

kr 766 500

2007

Rogaland

kr 754 784

kr 747 000

2003

Telemark

kr 734 021

kr 715 000

1999

Troms

kr 702 327

kr 709 000

1998

Trøndelag

kr 733 810

kr 723 850

2002

Vestfold

kr 711 872

kr 699 640

2003

Vestland

kr 749 262

kr 730 000

2001

Viken

kr 727 275

kr 710 000

2005

Østfold

kr 733 142

kr 698 280

2005

Oslo kommune

Stillingskode Oslo kommune

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

376 Avdelingssjef

kr 990 000

kr 990 000

2001

451 Spesialrådgiver

kr 918 700

kr 918 700

2006

44/45 Overingeniør

kr 825 700

kr 810 500

1997

46 Sjefingeniør

kr 812 100

kr 812 100

2007

296 Overarkitekt

kr 796 500

kr 796 500

2009

195 Spesialkonsulent II

kr 792 500

kr 792 500

2011

282 Naturviter II

kr 789 000

kr 789 000

1993

278 Naturviter

kr 722 962

kr 726 800

2009

228 Spesialkonsulent

kr 708 333

kr 740 000

2007

43 Avdelingsingeniør

kr 637 900

kr 637 900

2020

Midlertidig spesialstilling

kr 584 300

kr 584 300

2021

Fjellstyrene

Stillingsnivå fjellstyrene

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Daglig leder med ansatte

kr 715 145

kr 752 711

1998

Daglig leder uten ansatte

kr 624 396

kr 626 000

2000

Oppsynsstilling

kr 616 874

kr 624 978

2011

 Privat sektor

Lønn etter stilling

Stillingstittel

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Seksjonsleder

kr 953 400

kr 996 000

2004

Seniorprosjektleder

kr 947 000

kr 927 500

1998

Daglig leder/ Direktør/ Øverste leder

kr 884 186

kr 830 000

1999

Fagsjef/fagdirektør

kr 863 760

kr 804 000

2000

Avdelingsleder

kr 851 262

kr 853 000

2006

Seniorrådgiver klima/miljø/bærekraft

kr 846 592

kr 838 500

2008

Arealplanlegger/arealutvikler

kr 835 421

kr 830 000

2005

Seniorrådgiver øvrige

kr 813 016

kr 781 400

2010

Seniorkonsulent

kr 796 709

kr 765 000

2011

Spesialrådgiver

kr 780 817

kr 744 975

2008

Seniorrådgiver landbruk/jordbruk

kr 773 184

kr 801 000

2015

Forsker

kr 772 106

kr 800 000

2005

Regionssjef

kr 735 741

kr 760 000

2007

Naturforvalter

kr 734 000

kr 745 500

2003

Prosjektleder

kr 703 988

kr 669 876

2002

Spesialkonsulent

kr 702 195

kr 710 390

1997

Konsulent

kr 691 936

kr 665 000

2003

Rådgiver klima/miljø/bærekraft

kr 691 321

kr 675 000

1990

Koordinator

kr 678 446

kr 598 884

1999

Rådgiver øvrige

kr 670 774

kr 647 500

2003

Skogkonsulent

kr 669 080

kr 685 000

2009

Skogbruksleder / driftssjef skog

kr 650 108

kr 641 442

2000

Rådgiver landbruk/jordbruk

kr 648 793

kr 658 543

2006

Skogbruksplanlegger

kr 607 369

kr 611 000

2005

Lønn etter stillingsnivå

Stillingsnivå

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Ledernivå i virksomhet med 10 ansatte eller flere

kr 1 082 390

kr 996 000

1998

Senior fagstilling (kontorsjef, spesialrådgiver, seniorrådgiver e.l.)

kr 825 780

kr 802 000

2001

Mellomleder (kontorleder, fagdirektør mv.)

kr 796 212

kr 740 500

2002

Ledernivå i virksomhet med færre enn 10 ansatte

kr 755 904

kr 719 000

2004

Fagstilling/rådgiver/lektor

kr 673 677

kr 658 543

2008

Lønn etter virksomhetstype

Virksomhetens eierform

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Aksjeselskap (AS)

kr 815 045

kr 760 000

2006

Annet (spesifiser)

kr 753 801

kr 738 000

2000

Ideell/stiftelse

kr 729 686

kr 694 050

2006

Medlemsorganisasjon/ interesseorganisasjon

kr 705 430

kr 694 000

2002

Offentlig eid/ betydelig offentlige eierinteresser

kr 760 445

kr 730 000

2000

Samvirke

kr 692 373

kr 665 000

2004

Lønn etter arbeidsgiver

Virksomhet

Gjennomsnitt årslønn

Median årslønn

Gjennomsnitt eksamensår

Norges Skogeierforbund

kr 919 000

kr 847 000

2006

Multiconsult

kr 899 545

kr 910 000

2005

Asplan viak

kr 898 794

kr 870 000

2004

Innovasjon Norge

kr 893 988

kr 863 000

1993

Finnmarkseiendommen

kr 851 750

kr 772 500

2001

COWI

kr 839 429

kr 770 000

2011

HRP AS

kr 833 463

kr 870 000

2008

Bane NOR

kr 818 045

kr 830 000

1998

Norconsult

kr 814 250

kr 807 500

2005

Felleskjøpet Agri

kr 792 894

kr 730 000

1999

Sweco Norge

kr 785 364

kr 743 360

2009

Graminor

kr 781 668

kr 784 428

2001

Rambøll

kr 768 739

kr 675 000

2011

Nortura SA

kr 764 865

kr 750 352

2000

Skogkurs

kr 759 750

kr 747 500

2002

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

kr 752 608

kr 660 000

2013

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

kr 744 689

kr 742 557

1997

Bondelagets Servicekontor

kr 734 409

kr 740 290

2001

Animalia

kr 733 636

kr 745 393

2008

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

kr 729 100

kr 723 650

2004

NORGRO AS

kr 722 317

kr 698 850

2000

Statskog SF

kr 710 818

kr 692 000

1999

Glommen Mjøsen Skog SA

kr 693 158

kr 655 000

2004

SB skog

kr 692 167

kr 666 000

1991

Sállir natur

kr 682 000

kr 684 000

2019

Norsk landbruksrådgivning

kr 675 351

kr 690 000

2002

Strand unikorn

kr 672 465

kr 692 500

2009

Tine SA

kr 670 720

kr 626 000

2009

Allskog SA

kr 668 619

kr 630 000

2002

At Skog SA

kr 658 533

kr 655 000

2003

Viken Skog SA

kr 658 096

kr 647 850

2004

Faun Naturforvaltning

kr 611 389

kr 614 208

2014

Norsk senter for økologisk landbruk

kr 605 400

kr 606 000

2012

Forum for natur og friluftsliv

kr 587 113

kr 590 000

2012

4H Norge

kr 578 639

kr 575 000

1997

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere