Virke og Naturviterne er enige om ny Overenskomst

Virke og Naturviterne er enige om ny Overenskomst for 2020- 2022

Publisert: 19.10.2020

Overenskomsten Virke - Naturviterne ble først opprettet i 2016. Etter prolongering uten endringer for perioden 2018-2020, møttes partene for første gang i høst til forhandlinger. Forhandlingene er nå avsluttet, og Naturviterne er godt fornøyd med at avtalen videreføres med noen viktige endringer. 

Partene har bl.a. blitt enige om å ta inn en bestemmelse om kompetanseutvikling for Naturviternes medlemmer. Både Naturviterne og Virke erkjenner den store betydning vedlikehold av kunnskap og styrking av kompetanse har for den enkelte, bedriften og samfunnet, og tariffavtalen gir nå våre medlemmer og bedriftene muligheten til å jobbe målrettet med dette. Bedriftene skal, etter kartlegging av behov for kompetanseutvikling for den enkelte og drøftelser med tillitsvalgte, lage en plan for hvordan bedriftens kompetanseutvikling best kan ivaretas. Kostnader til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov vil være bedriftens ansvar.

Videre har Naturviterne fått inn en protokolltilførsel om viktigheten av at partene på virksomhetsnivå jobber aktivt med å finne klimavennlige løsninger som kan bidra til å redusere bedriftens eget klimaavtrykk.

Partene vil også frem til neste tariffperiode se på mulighetene for videreutvikling av overenskomstens bestemmelser for å skape mer rom for påvirkning og forankring lokalt.

Protokoll med endringer ny revidert Overenskomst Virke- Naturviterne 2020- 2022

Samarbeidspartnere