Enighet i det sentrale oppgjøret mellom Spekter og SAN

Enighet i det sentrale oppgjøret mellom Spekter og SAN

Publisert: 26.04.2022

Spekter og SAN (Sammenslutningen av akademikerforeninger i Spekter-området) har forhandlet om overenskomstens del A,  i tillegg til frister for resten av oppgjøret. 

A-delen ble prolongert. Under forhandlingene har SAN løftet frem flere viktige temaer, som blant annet at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriterier. I tillegg har det fra SANs side blitt fremhevet at lønnssamtalen er en forutsetning for at den lokale lønnsmodellen skal fungere som avtalt. Begge parter ser behov for fellesopplæring innenfor de temaene som ble diskutert. 

Partene er enige om at veilederne om partssamarbeid om bærekraft og miljø og veilederen for kompetanseutvikling som nylig er utarbeidet av partene i fellesskap, skal tas i bruk i virksomhetene. 

Nå starter de virksomhetsvise forhandlingene om den enkelte B-del og lønnsutviklingen for våre medlemmer. Forhandlingsfristen for Naturviternes medlemmer er 13. mai.

Du kan lese mer om oppgjøret her.

Samarbeidspartnere