Veileder til grønn medbestemmelse

Veileder til grønn medbestemmelse

Publisert: 03.07.2022

Naturviterne har utarbeidet en veileder for grønne fremskritt gjennom medbestemmelse. Et viktig og nyttig verktøy for deg som er tillitsvalgt eller medlem.

Alle virksomheter – enten de er statlige, kommunale eller private – kan gjøre mye for at samfunnet skal nå klima- og miljømålene. I dette arbeidet kan engasjerte tillitsvalgte og medlemmer spille en svært viktig rolle.

Naturvitere har verdifull kompetanse om hvordan jobbe for redusert klima- og miljøavtrykk. Veilederen er laget spesielt med tanke på behovet for grønn kompetanse i spørsmål om bærekraft og grønne valg.

Veilederen forklarer hvordan du som tillitsvalgt og medlem kan påvirke din bedrifts arbeid med miljø og bærekraft gjennom konkrete tips og råd. I dette arbeidet har partene felles interesser. Gjennom samarbeid mellom ledelse og ansatte finner man i fellesskap fram til de gode løsningene for en mer bærekraftig drift av virksomheten.

Dette kan skje på flere måter, for eksempel gjennom utformingen av virksomhetsplaner eller ved å bruke drøftingsretten etter tariffavtalene.

Det viktigste er å ta initiativ og engasjere seg med den kompetansen naturvitere som faggruppe besitter. Veilederen gir også konkrete råd for hvordan det er lurt å gå frem for å drøfte og fremme konkrete tiltak og mål.

Veilederen er tilgjengelig for alle medlemmer og tillitsvalgte på MIN SIDE

 

Kontaktperson

Ingvild Irgens-Jensen
Ingvild Irgens-Jensen Advokat
408 78 008
Se e-post

Samarbeidspartnere