Karriereveiledning for seniorer i Naturviterne

Karriereveiledning for seniorer

Publisert: 24.08.2022

Er du over 55 år? Karriereveiledning kan være nyttig, enten det er i ditt nåværende arbeid eller om du ønsker å bytte til en ny jobb.

Hør podkasten:

Hvem er seniorene?

Mange snakker om at det er utfordringer med å bytte jobb så fort man runder 50. Senter for seniorpolitikk har gjort undersøkelser på om det finnes en aldersgrense for når arbeidsgivere nøler med å innkalle en kandidat på intervju.

Ifølge undersøkelsen skjer det når kandidaten er 59 år. Dette er et gjennomsnitt og vil variere fra bransje til bransje. Det går en usynlig grense mellom 55 og 60 år som gjør det vanskeligere å komme på intervju. Er du over 55 år, tar det dobbelt så lang tid å få ny jobb som for de yngre, ifølge SSB.

Hva er karriereveiledning?

Begrepet karriere er ofte misforstått blant de som er 55+. Mange tror at karriere handler om å klatre på karrierestigen, bli sjef eller ta mer utdanning. Det kan fort bli et snevert syn på karriere. Karriere handler mer om å kartlegge egne ressurser, bli bevisst på kompetansen man sitter med og hvordan den kan brukes i ulike sammenhenger. En definisjon kan være «Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere» (NOU 2016: 7, s.17). Dersom du er usikker på om du er på rett sted eller om du skal vurdere nye muligheter, kan karriereveiledningen bidra til at du finner en retning for hva du skal gjøre de neste 5-10-15 årene i ditt yrkesliv.

Karriereveiledning i et seniorperspektiv

Ifølge undersøkelsen Karriereveiledning: behov, utbytte, betydning fra Kompetanse Norge (2015), kommer det frem at seniorene har liten kjennskap til, interesse av eller tro på nytteverdien av karriereveiledning. Seniorene sier at de ikke har hatt veiledning i forbindelse med utdanning eller arbeid. Karrieren har blitt til underveis, ikke ved strategisk planlegging eller konkrete valg. De har behov for kartlegging av kompetanse og informasjon om andre muligheter. Myndighetene og partene i arbeidslivet trekker frem karriereveiledning for å bidra til å forsterke seniorenes omstillingsevne og mobilitet, så de forblir lenger i arbeidslivet.

Benytt deg av karriereveiledningen i Naturviterne

Karriereveiledning kan brukes som et hjelpemiddel til å planlegge en senkarriere, enten det er i ditt nåværende arbeidssted eller om du ønsker å bytte til en ny jobb.

Kartlegging av din kompetanse

Et tema som ofte går igjen i karriereveieldning er kompetansekartlegging. Et tips kan være å lage en kompetansebank. Det betyr at man sette ord på hva man er god på, hva man liker å gjøre og hvilken kompetanse man har opparbeidet seg i løpet av et langt arbeidsliv. Gå gjerne 10 -15 år tilbake i tid og kartlegg din kompetanse fra arbeidslivet og fritidsaktiviteter. Seniorene har generelt sett mer erfaringskompetanse enn de unge som vanligvis benytter seg av karriereveiledning i dag. Det er mange som ikke er bevisst sin egen kompetanse, enten fordi man undervurderer eller har glemt den. Målet med en karriereveiledningssamtale er at man skal få mer kunnskap om seg selv. I den prosessen kan det være fint å ha en nøytral sparringspartner som kan stille de riktige spørsmålene.

Forberedelse til medarbeidersamtalen

Karriereveiledning kan brukes som et hjelpemiddel i forkant av en medarbeidersamtale. Du kan få mulighet til å reflektere over ulike sider ved jobben din. Hva ønsker du mer av? Hvilke oppgaver kan du ta på deg de 5 neste årene? Hva er det du egentlig trenger nå? Hva vil du ha mer eller mindre av? Dette kan bidra til at du bevarer og bygger opp motivasjon til arbeidshverdagen din, i tillegg til at det kan forebygge en eventuell misnøye.

Løft frem det grå gullet!

Enten du skal bytte jobb eller fortsette i jobben du allerede har, er det viktig at du løfter frem dine styrker og ressurser. Som senior er det flere gode jobbegenskaper som kan trekkes frem: man har stor kapasitet siden man er ferdig med småbarnsfasen, solid erfaring og fagkunnskap, lite fravær, god ekspertise, generasjonskompetanse, trofaste arbeidstakere som sjelden slutter etter kort tid for å nevne noe.

For seniorer kan det være slik at synet blir dårligere, men blikket blir bedre! Seniorene sitter inne med mye taus kunnskap. Det er kompetanse som kan være vanskelig å sette ord på fordi vi tenker ikke over at vi bruker den i arbeidshverdagen. Ubevisst kompetanse utvikler seg når vi kan noe veldig godt. I en karriereveiledningstime kan du bli mer bevisst på egent ståsted, få innsikt i egen kompetanse og evne til å se fremover. Sen karriereveiledning kan ses på som bindeledd i overgangen fra de siste årene i arbeidslivet til pensjonisttilværelsen.

Tips til deg som ønsker å bytte jobb

  1. Start med en kompetansekartlegging for å bli mer bevisst på hva du kan og hva du vil.
  2. Bruk nettverket ditt dersom du ønsker å bytte jobb.
  3. Knekk jobbsøkerkoden sammen med Naturviternes karriereveileder dersom du skal skrive CV og søknad.

Bestill tid for karriereveiledning

Samarbeidspartnere