Født 1993

Publisert: 07.03.2018

Gå tilbake til artikkel

Med forutsetningene for beregningene her følger det at 1993-kullet ikke vil ha opptjening i gammel ordning. De får all opptjening fra nye ordninger.  

Nye ordninger for personer født 1993. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder. AFP må tas ut senest ved 70 år. I figuren vises en uttakseffekt også etter 70 år, som om AFP ble tatt ut senere med samme totalverdi.

 

Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1993. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.