Omstilling

Råd til deg som tillitsvalgt ved omstilling/nedbemanning

Publisert: 30.05.2017

1. Kontakt Naturviternes sekretariat

Vi anbefaler at du kontakter Naturviternes sekretariat så fort som mulig når du får vite om en omstillingsprosess.

2. Utvelgelseskriterier

Pass på at de utvelgelseskriterier som avtales med bedriften er objektive og etterprøvbare. Vær kritisk til bruk av subjektive utvelgelseskriterier, som omstillingsevne, fleksibilitet, selvstendighet og anvendbarhet.

3. Utvelgelseskrets

Utvelgelseskretsen skal være hele virksomheten, som hovedregel den juridiske enheten, eksempelvis aksjeselskapet i privat sektor.

4. Protokoll

Det skal skrives protokoller mellom virksomheten og tillitsvalgte. Protokollen etter drøftelser/ forhandlinger vil være styrende for hvordan bedriften kan gjennomføre nedbemanningsprosessen, og har betydning for hvilke medlemmer som må gå i prosessen.

Viktig at eventuell uenighet knyttet til utvelgelseskriteriene, utvelgelseskrets m.v. tas inn i protokollen.

5. Påse at prosessen er forsvarlig

Kontakt sekretariatet for bistand dersom omstillingsprosessen gjennomføres for raskt.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere