Omstilling

Råd til deg som blir vurdert overtallig

Publisert: 30.05.2017

1. Kontakt tillitsvalgt eller sekretariatet

Kontakt lokal tillitsvalgt. De har oversikt over nedbemanningsprosessen, utvelgelseskriteriene, utvelgelseskretsen og situasjonen i bedriften. Er det ikke tillitsvalgt i virksomheten, kontakt rådgiverne i sekretariatet for råd.

2. Drøftelsesmøte før oppsigelse

Bedriften plikter å avholde et drøftelsesmøte med deg før du får en oppsigelse. Du har rett til å ta med tillitsvalgt på møte.

3. Protokollen

Være nøye med at dine innspill og spørsmål fremgår av protokollen etter drøftelsesmøtet med arbeidsgiver. Ikke enkelt skriv under en ferdig utarbeidet protokoll i slutten av møtet.

4. Ikke la deg presse

La deg ikke presse til en rask avgjørelse vedrørende fratredelse/sluttpakke. Rådfør deg alltid med lokal tillitsvalgt eller sekretariatet før du tar en beslutning.

5. La oss vurdere saken din

Dersom du får en oppsigelse, er det lurt å la oss vurdere saken din.

Vi vil vurdere gyldigheten av oppsigelsen, hjelpe deg i forhandlinger om en minnelig løsning i saken, til en fratredelsesavtale, eller vurdere å bringe saken inn for domstolene for å kreve stillingen tilbake.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere