Hvem vil du skal vinne Naturviterprisen 2024?

Publisert: 06.07.2022

Nominering av kandidater ble avsluttet 1. mai. Prisvinner kunngjøres i oktober.

Samarbeidspartnere