Naturviternes samfunnspolitikk

Naturviternes politikk

Som fagforening engasjerer Naturviterne seg i samfunnsdebatten for å synliggjøre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling. Naturviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

Naturviterne sin politikk og påvirkningsarbeid er forankret i to politiske plattformer:

  1. Tariffpolitisk plattform (lønnspolitikk)
  2. Samfunnspolitisk plattform (samfunnspolitikk)

Politiske dokument

Fant du det du lette etter?