Naturen har gitt oss arbeid og inntekter siden tidenes morgen. Et grønt taktskifte trygger velferd og livskvalitet - også for framtida.

Et grønt taktskifte!

Publisert: 09.02.2023

Naturen har gitt oss arbeid og inntekter siden tidendes morgen. Et grønt taktskifte trygger velferden og livskvaliteten for framtida.

Å ta vare på naturen er selve forutsetningen for å kunne skape verdier av den. Derfor må Norge de neste årene ta store grep for å både skape miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling.


Naturviterne mener det er behov en styrking av:


Grønn kompetanse:

Norske virksomheter (privat og offentlig) må ha tilstrekkelig naturviterkompetanse til å løse klima- og naturkrisen.


Grønt arbeidsliv:

Partene i arbeidslivet må ta et betydelig medansvar for å løse klima- og naturkrisa.

  • Satse på grønn verdiskaping, ikke minst innen bioøkonomien
  • Arbeide for Grønne tariffer
  • Utvikle og innføre grønne virksomhetsplaner

Grønne grep: 

Norge må ta de grønne grepene som skal til for å løse klima- og naturkrisa

  • Natur- og klimakrisa må løses samtidig
  • Samfunnet må planlegge helhetlig, ikke minst i kommunene der folk bor og lever
  • Kunnskapen om natur og mangfold må styrkes – både nasjonalt og lokalt

Samarbeidspartnere