Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2023

Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2023

Publisert: 23.05.2023

Naturviterne presenterer hvert år informasjonsskriv med de viktigste momentene til årets lokale forhandlinger i kommunal sektor.

Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

Kort sammendrag:

 • Den offisielle rammen for årets sentrale lønnsoppgjør (kapittel 4) er 5,4 %.
 • Hvis det forhandles med datolønnsvekst betyr det +5,4 % fra 1. mai.
 • Hvis det forhandles med årslønnsvekst betyr det 5,4 % - fratrukket et overheng på 1,0 % for kapittel 5 (kan også beregnes lokalt) = ramme for kalenderåret på 4,4 %. Med virkning fra 1. mai blir det 6,6 %.
 • Ansatte i KS-området fikk en reallønnsnedgang på 0,6 % i 2021, og en reallønnsnedgang på 1,7 % i 2022 ( (ref TBU).
 • Partene i arbeidslivet (Teknisk beregningsutvalg, TBU) ga et anslag for prisstigningen på 4,9 % i mars. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (mai) ble prisstingningen oppjustert til 5,4 %. SSBs anslag på prisstigningen for 2023 er nå på 5,4. Kommunene får rammetilskudd fra staten basert på 5,4 % for 2023
 • Det er stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft nå. Det vil bety økte lokale lønnstillegg og økte lønnstillegg ved jobbskifte.
 • Virkningsdato: 1. mai 2023
 • Forhandlingsfrist: 1. oktober 2023

>> Last ned hele informasjonsskrivet

Vedlegg:

 1. Hvor mye har de ansatte i kapittel 4 fått i år?
 2. Hva skal Naturviterne kreve?
 3. Retningslinjer for gode forhandlinger - God forhandlingsskikk
 4. Argumenter til lokale forhandlinger
 5. Fremgangsmåte ved ankebehandling i lokal nemnd
 6. Kriterier for lønnsfastsettelse
 7. Kravskjema (for papir-utfylling)   
  Krav skjema (for elektronisk utfylling)
 8. Oversikt styret og fylkeskontakter/-utvalg i Naturviterne Kommune
 9. Utkast til Naturviternes prioritering på drøftingsmøtet
 10. Arbeidstid for kontorpersonalet
 11. Beregning av overheng
 12. Beregning av krav
 13. KS og Akademikerne: Om bruk av overheng og glidning i lokale lønnsoppgjør
 14. Lønnsstatistikk

Ved behov for informasjon ut over disse vedleggene, ta kontakt med Ole Jakob Knudsen i Naturviternes sekretariat.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Ole Jakob Knudsen
Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær
918 50 187
Se e-post