Biolog

Biologi og biovitenskap

Hva gjør en biolog? Hvor jobber en biolog? Og hva tjener en biolog?

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer. Fagfeltet er bredt, og biologer kan ha svært mange forskjellige typer jobber, fra naturtypekartlegging, forskning og laboratoriearbeid, til rådgiverstillinger i privat eller offentlig sektor.

Som paleontolog studerer man de utdødde organismene, men de aller fleste biologer studerer organismer som lever i dag. Biologien kan deles inn i organismegrupper, som for eksempel botanikk (planter), zoologi (dyr) eller mikrobiologi (mikroorganismer). Disse kan gjerne også deles inn i flere fag. Innenfor zoologien har vi for eksempel fiskebiologi, entomologi (insekter) eller ornitologi (fugler).

I tillegg kan faget biologi deles opp i hva som studeres ved organismene. En atferdsbiolog studerer for eksempel den nedarvede atferden til dyr, en morfolog studerer kroppsbyggingen og økologer studerer sammenhengen mellom organismene.

Hvor kan jeg jobbe?

Biologer jobber som konsulenter, rådgivere, forskere og lektorer. Biologisk kompetanse trengs innenfor både helse, miljø og naturvern.

Blant våre medlemmer i det offentlige er mange ansatt i Miljødirektoratet, som har nesten 700 ansatte og har som oppgaver å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet med lokalkontorer med biologer og andre naturvitere over hele landet. Statsforvalteren er også sentral innenfor naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, miljøvern, klima, landbruk og samfunnssikkerhet, og ansetter mange naturvitere i fylkesmannsembeter over hele landet.

Ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner kan du jobbe med forskningsrelaterte oppgaver, og du kan få muligheten til å ta en høyere akademiske grad mens du får lønn. Ellers er det biologer og andre naturvitere i både departementer, fiskeriforvaltningen, Mattilsynet, Statens vegvesen, Bane NOR og Artsdatabanken.

I kommunene finner vi biologer både innen forvaltning og undervisning – særlig videregående skoler.

I privat sektor finnes det mange ulike selskaper som ansetter biologer. Konsulentselskaper som Ecofact, Sweco, Norconsult, Multiconsult og Rambøll lager blant annet konsekvensutredninger som stiller krav til biologisk kompetanse for å kartlegge naturverdier – både i forbindelse med mulige byggeprosjekter og på oppdrag fra forvaltningen. Organisasjoner som WWF, Sabima, Norsk ornitologisk forening, Naturvernforbundet og Norges jeger- og fiskerforbund har ansatte med høy biologisk kompetanse. Skadedyrbekjempere som Mycoteam trenger også biologisk kompetanse i sitt virke.

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Aktuelle bedrifter

Naturviternes medlemmer med bakgrunn innen biologi og tilgrensende fag jobber i bedrifter som:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • ALS Laboratory Group Norway
 • Animalia
 • AquaGen
 • Artsdatabanken
 • Asplan Viak
 • Bane NOR
 • bioMerieux
 • Blomsterringen Engros
 • Boehringer Ingelheim Norway KS
 • Bondelaget
 • Bremnes Seashore
 • Brødrene Dahl
 • Cermaq Norge
 • Cowi
 • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
 • Dyrevernalliansen
 • Ecofact
 • FAGUS
 • Felleskjøpet Agri
 • Fetsund Lenser
 • Finnmarkseiendommen
 • Fishguard
 • Fiskeridirektoratet
 • Fjellstyrene
 • Forsvarsbygg
 • Forum for natur og friluftsliv
 • Gartnerhallen
 • Genøk - Senter For Biosikkerhet
 • Graminor
 • Grieg Seafood ASA
 • Grunnskoler og videregående skoler
 • Handelens Miljøfond (HMF)
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst HF
 • Høgskolen i Innlandet (INN)
 • Høgskolen i Østfold
 • Innovasjon Norge
 • Janssen-Cilaq AS
 • Klima- og miljødepartementet (KLD)
 • Kommuner og fylkeskommune
 • KPMG
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystverket
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Lerøy Seafood Group
 • Link Medical Research
 • Lytixbiopharma
 • Mattilsynet
 • Metier OEC
 • Miljødirektoratet
 • Miljøfaglig Utredning
 • Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold
 • Multiconsult
 • Mycoteam
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • National Oilwell Varco Norway AS (NOV)
 • Nord Universitet
 • Norges Idrettshøgskole
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norgesgruppen 
 • Norgro
 • Norsk Hussopp Forsikring
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Ornitologisk Forening
 • Norsk Polarinstitutt
 • Nortura
 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)
 • Novartis Norge
 • NMBU
 • NTNU
 • Opus Bergen
 • OsloMet
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Pharmaq
 • Photocure 
 • Rådgivende Biologer
 • Sabima
 • Siemens Olje og Gass
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • Skog-Data
 • Statens Kartverk
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalteren
 • Stiftelsen Biofokus
 • Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
 • Stiftelsen Imtec
 • Stiftelsen Kunnskapssenter For Laks Og Vannmiljø
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Stiftelsen Miljømerking
 • Strand Unikorn
 • Sweco
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sysselmesteren
 • Tine
 • Tripletex AS
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet på Svalbard
 • Utenriksdepartementet
 • WWF
 • Åkerblå

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser