Tillitsvalgt Ingunn Helene

Derfor bør du bli tillitsvalgt

Publisert: 05.06.2024

I rollen som tillitsvalgt for Naturviterne får du først og fremst mulighet til å påvirke din egen arbeidsplass. Her er det viktigste grunnene til hvorfor du bør bli tillitsvalgt.

Representere medlemmene

Som tillitsvalgt representerer du kollegenes interesser og blir deres stemme mot ledelsen. Du vil lytte til bekymringene deres, foreslå forbedringer, og jobbe for bedre arbeidsvilkår for kollegaene og deg. 

Påvirke beslutningsprosesser

Tillitsvalgte har en innflytelsesrik rolle i beslutningsprosesser som angår arbeidsforhold, lønn, fordeler og arbeidsmiljø. Blir du tillitsvalgt får du muligheten til å delta aktivt i disse prosessene, bidra med dine synspunkter og påvirke utfallet til det beste for alle medlemmene.

Skape et bedre arbeidsmiljø

Tillitsvalgte spiller en viktig rolle i det å skape et positivt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Ved å jobbe sammen med ledelsen og andre tillitsvalgte kan du bidra til å løse konflikter, adressere bekymringer og iverksette tiltak som fremmer trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

Selvutvikling  

Å være tillitsvalgt gir deg muligheten til å utvikle en rekke nyttige ferdigheter, inkludert kommunikasjon, forhandling, konflikthåndtering og ledelse. Dette kan være verdifullt ikke bare i arbeidslivet, men også i andre områder av livet ditt. Vi ser blant annet at tillitsvalgterfaringen sees på som positivt for lederspirer. 

Utgjør en forskjell

Å være tillitsvalgt gir deg muligheten til å gjøre en reell forskjell i arbeidslivet og i livene til medlemmene dine. Ved å jobbe for bedre arbeidsvilkår, rettferdig behandling og respekt for alle ansatte, kan du bidra til å skape et mer rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø for alle.

Fellesskap

Som tillitsvalgt blir du en del av et fellesskap av engasjerte og dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som deler dine interesser og verdier. Hvert år arrangerer vi en rekke samlinger hvor de tillitsvalgte møtes, utveksler erfaringer og støtter hverandre i arbeidet med å representere medlemmene på best mulig måte.  Du vil ha muligheten til å samarbeide og utveksle erfaringer med andre naturviter-tillitsvalgte både innenfor og utenfor egen virksomhet. 

Som tillitsvalgt blir du en del av et sterkt og engasjert fellesskap! 

Naturviterne er alltid på utkikk etter motiverte tillitsvalgte. Send oss en e-post for å høre mer:  post@naturviterne.no