Lektor

Lektor

Lektor er en lærer med mastergrad. Du kan bli lektor ved å ta et år praktisk-pedagogisk utdanning på toppen av en naturvitenskapelig mastergrad.

Er du i ferd med å ta en mastergrad, og er opptatt av å undervise? Ett år praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på toppen av mastergraden kan gi deg lektortittel og jobbmuligheter på utdanningsinstitusjoner over hele landet.  

Lektor er en lærer med mastergrad i undervisningsfag, og det finnes flere veier til lektortittelen. Det kan være lektorutdanning rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler, eller fra 2017 er også gir også grunnskolelærerutdanningen mastergrad og lektortittel. 

Har du allerede en mastergrad, er det mulig å bygge på med PPU. Velger du å gjøre dette må du undersøke hvilke fag du ligger an til å få undervisningskompetanse i, og beregne tid på å ta flere enkeltemner.  

Du kan behøve ekstra enkeltemner 

Forskriften til opplæringsloven krever at du har 60 relevante studiepoeng for faget du skal undervise i, og før du starter på PPU bør du kjenne til hvilken undervisningskompetanse du vil få. I noen tilfeller må du ha 90 studiepoeng. 

For å bli tatt opp til PPU innen for eksempel realfag må du ha en mastergrad med minst ett realfag som gir undervisningskompetanse; som biologi, naturfag, fysikk, informatikk, geofag, kjemi eller matematikk. Kravene for undervisningskompetanse er strengere enn mange tror, slik at mange opplever å bygge på med enkeltemner før de kan ta PPU. For eksempel innebærer undervisningskompetanse i naturfag en viss dybde i både biologi, kjemi og fysikk.  

Les om PPU-studiet på NMBU her.

For mange studenter kan yrkesfaglige naturbruk være en annen mulighet. Da kan du ta PPU med bakgrunn i en bachelor- eller mastergrad i for eksempel naturforvaltning eller skogbruk. 

Hvor kan du få jobb? 

Våre medlemmer med lektor som oppgitt stillingstittel jobber i all hovedsak på videregående skoler, mens noen få jobber på ungdomskoler eller universiteter. Norges grønne fagskole Vea eller folkehøgskoler kan også være aktuelt.  

Pedagogisk kompetanse kan imidlertid være attraktivt også i en rekke andre yrker, for eksempel som naturveileder, naturoppsynsmann eller i ulike roller i næringslivet. 

Lønn

Som lektor i kommunal sektor omfattes du av en minstelønnstabell, og utdanningen avgjør hvilken stillingskode du plasseres i. Når du både har en mastergrad og en PPU på toppen går du som «lektor med tillegg». Da er startlønn minimum 514 700 kr i året.

Minstelønnstabell for kommunal sektor etter ansiennitet per 1. mai 2018.
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lektor 498 600 508 400 514 100 519 100 524 300 551 700 603 800
Lektor med tillegg 514 700 525 100 530 800 535 800 543 800 569 100 631 000

Husk at minstelønn er nettopp det. Se på det som et sikkerhetsnett snarere enn veiledende lønnsnivå. Lønnsnivå ved lengre ansiennitet viser minstelønn for de som har denne ansienniteten i dag, og lønnsnivåendringen i samfunnet og lønnsforhandlingene vil påvirke hele tabellen hvert år. 

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for å se nærmere på lønnsstatistikken blant våre medlemmer. 

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

  • Hjelp med jobbsøkerprosessen
  • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
  • Veiledning og råd før jobbintervjuet
  • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
  • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
  • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
  • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser

Samarbeidspartnere