Fornybar energi, Naturviterne

Fornybar energi

Vindkraft, vannkraft, bioenergi og solceller spås en lys framtid. Innen fornybar energi kan du gjøre en forskjell for klimaet.

Fornybar energi er kanskje det aller viktigste våpenet vi har mot klimautfordringene, og er en bransje som spås vekst. Det handler om å produsere energi basert på ressurser som naturen fornyer kontinuerlig og raskt nok, i motsetning til olje, gass og kull.

Vannkraft, vindkraft, solceller og bioenergi er eksempler på fornybar energi. I Norge har vi lenge utnyttet vannfallenes tyngdeakselerasjonen til å produsere energi - mens vindkraft, solceller og bioenergi er i fremvekst. 

Fornybar energi som studie finnes i flere former. Vi skiller mellom de tekniske ingeniørstudiene som du blant annet finner på Høgskolen i Agder (HiA) og på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - og de tverrfaglige, som på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskulen på Vestlandet (Sogndal). 

Mens ingeniørene driver den tekniske utviklingen, kalkulerer, effektiviserer og dimensjonerer, gaper den tverrfaglige varianten over emner som økologi, naturforvaltning, skogfag og juss, i tillegg til de mer næringsrettede fagene om ressursgrunnlag, lønnsomhet, energiutnyttelse, energidistribusjon, energilagring, energi- og klimapolitikk og prosjektledelse. 

Til tross for at fornybar energi er det klimavennlige alternativet, er konfliktene og utfordringene betydelige. Vannkraft kan stenge fiskenes vandringsveier, og vindkraftparkene opptar areal, støyer og kan komme i konflikt med både fuglelivet og turgåere, for å nevne noe. Å etablere ny fornybar energi er i derfor i aller høyeste grad en øvelse som krever et tverrfaglig blikk. 

Hvor kan jeg jobbe?

Over halvparten av våre medlemmer som har fullført utdannelse innen fornybar energi jobber i privat sektor. Det kan være i rådgivende stillinger eller som ingeniører. Ellers er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet aktuelt i statlig sektor, i tillegg til statsforvalterne, fylkeskommuner og kommuner.

Som i de fleste femårige utdanninger er det også aktuelt med stipendiatstillinger på universiteter, forskerstillinger private selskaper og undervisningsstillinger på videregående skoler og grunnskole.
 

Liste over aktuelle arbeidsgivere

 • Grunnskoler og videregående skoler
 • Intek Engineering
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • McKinsey & Company
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Sopra Steria
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalteren
 • Universiteter og høgskoler (forskning og undervisning)
 • Zero

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser

Samarbeidspartnere