Pensjon
Pensjonstips til medlemmer i privat sektor
Ole Jakob Knudsen hjelper Naturviternes medlemmer med pensjon

Pensjonstips til medlemmer i privat sektor

– Hovedtrekkene i pensjon er noe alle i utgangspunktet klarer å forstå. Men å forstå alt om pensjon er nesten umulig, og det er fordi man har så mange særregler, sier Ole Jakob Knudsen.

Han er assisterende generalsekretær i Naturviterne og har på vegne av Akademikerne i lengre tid jobbet i ressursgruppen hvor beslutningene skal tas. Ny offentlig tjenestepensjon vil trolig vedtas ved utgangen av mars neste år. I tillegg holder han kurs og bistår tillitsvalgte når nye pensjonsordninger skal etableres.

– I slike prosesser leier gjerne arbeidsgiver inn et nøytralt firma som ikke er så nøytralt som det burde være, og da prøver vi som fagforening å balansere det ut til det beste for de ansatte. Det vi ser er at mange arbeidsgivere enten tar risiko på vegne av ansatte, eller de flytter risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Da bistår vi tillitsvalgte i forhandlingene, sier Knudsen.

I 2014 kom det en endring som gjorde at nesten alle private bedrifter ønsket å gå fra en ytelsesordning til innskuddsordning for sine ansatte. Alle innskudd (OTP) måtte tilpasses nytt regelverk innen tre år: 

For mange av medlemmene i Naturviterne har denne endringen medført at de går fra en ytelsesbasert tjenestepensjon til innskuddsordning. Da er det viktig at de ansattes rettigheter og penger ivaretas. For yngre medlemmer, som gjerne går rett inn i en innskuddsordning, har det ikke så mye å si. De går inn i en ordning som for dem er stabil og god.

De aller fleste medlemmene i Naturviterne i privat sektor har innskuddsordning gjennom sin arbeidsgiver.

Har økonomen noen tips når det gjelder det?

– Innskudd på 6 % og 7 % er akseptabelt. Alt under det, er en dårlig ordning. Har du 5 % i innskuddsordningen din gir det deg et pensjonsnivå som er lavere enn det de fleste forventer når du er gammel. Og 2 %, som er den laveste satsen som er tillatt, er et stort rødt faretegn. Hos den arbeidsgiveren bør du ikke bli særlig lenge, sier Knudsen.

Dersom et medlem i Naturviterne står mellom valget av to jobber, oppfordrer han å se like mye på pensjonsordningen som på lønnen.

– Relevant jobb er selvsagt viktigst. Men det å få 600 000 kroner i lønn er ikke nødvendigvis bedre enn å få 550 000 hvis pensjonsordningen er vesentlig bedre, påpeker han.

I løpet av årene i Naturviterne har han også sett at arbeidsgiver endrer pensjonsvilkårene til fordel for de ansatte.

– Vi hadde et eksempel med en landskapsarkitekt som fikk tilbud om en jobb, men som takket nei på bakgrunn av dårlig pensjonsordning. Da valgte arbeidsgiver å endre ordningen, og alle ansatte i bedriften fikk en bedre ordning som følge av at man belyste saken, sier Knudsen.

– Det sier noe om at pensjon til tider kan være like forvirrende for arbeidsgiver som for den ansatte.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere