Student som mater ku

Utdanning, karriere og yrker innen husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap omfatter et bredt spekter av temaer fra avl og genetikk til ernæring, etologi og dyrevelferd. Mange finner sin jobb innen rådgivende stillinger i landbruksnæringen og matproduksjon. Studier finner du ved bl.a. NMBU og NORD universitet.

Hva er husdyrvitenskap?

Husdyrvitenskap, eller animal science på engelsk, er en vitenskapelig disiplin som setter søkelys på studiet av husdyr. Feltet inkluderer en rekke emner relatert til oppdrett, helse, velferd, ernæring, genetikk, reproduksjon, og produksjon av husdyr. Husdyrvitenskap dekker arter som storfe, sau, geit, svin, fjærfe, hester, og i noen tilfeller også kjæledyr og fisk.

Noen av de viktigste fordypningsområdene innen husdyrvitenskap:

 • Ernæring: Hvordan optimal fôring kan møte husdyrenes næringsbehov samtidig som miljøhensyn og kvaliteten på husdyrproduktene ivaretas.
 • Avl og genetikk: Hvordan systematisk avl gir friske, høyt-produserende og fruktbare dyr.
 • Helse: Forskning på sykdommer, forebygging og behandling for å sikre sunne husdyrpopulasjoner.
 • Dyrevelferd: Undersøkelser av dyrevelferd og utvikling av metoder for å forbedre livskvaliteten for husdyr.
 • Reproduksjon: Studier av reproduktive prosesser og teknikker for å forbedre fruktbarhet og avlseffektivitet.
 • Teknologi: Få innsikt i dyrenes atferd og krav til miljø, og lær hvordan denne kunnskapen kan forbedre dyrevelferden.
 • Produksjonssystemer: Optimalisering av husdyrproduksjon, inkludert bærekraftige praksiser og økonomiske aspekter ved husdyrhold.

Hvorfor er husdyrvitenskap viktig?

Med en økende global befolkning og utfordringer som klimaendringer, jorderosjon og konflikter, blir det stadig viktigere å opprettholde en trygg og bærekraftig matproduksjon. I Norge spiller husdyr en avgjørende rolle i matproduksjonen, men ressursene er begrensede. Ved å øke kompetansen innen husdyrvitenskap kan vi bidra til mer effektiv og bærekraftig bruk av disse ressursene.

Karrieremuligheter innen husdyrvitenskap

Utdanner du deg innen i husdyrvitenskap har du mange spennende karrieremuligheter:

 • Rådgiver- eller konsulentstillinger: Innen landbruksnæringer, landbrukets organisasjoner, matproduksjonsbedrifter og offentlig sektor.
 • Egen bedrift: Utdanningen gir et godt grunnlag for å drive egen landbruksbedrift.
 • Undervisning: Med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan du bli lærer på naturbruksskoler.
 • Forskning: Stillinger innen forskning er tilgjengelige både ved universiteter og i større bedrifter med forsknings- og utviklingsprogrammer. Forskere innen dette feltet arbeider ofte med bønder, agronomer, veterinærer, og politikere for å utvikle og forbedrede metoder for dyrehold.

Hvor jobber de som har husdyrfag og husdyrvitenskap?

Naturviternes medlemmer med utdanning i husdyrvitenskap finner ofte jobb i landbruksorganisasjoner, offentlig forvaltning, eller hos aktører i privat sektor.

Mange arbeider i rådgivende stillinger. Eksempler på arbeidsgivere inkluderer Tine, Felleskjøpet og Nortura. En mastergrad kan også kvalifisere til videre studier på PhD-nivå ved NMBU eller andre institusjoner.

Her noen ulike arbeidsplasser som kan være aktuell hvis du har utdannelse innen husdyrfag:

 • Norges Bondelag: Medlemmer som jobber her håndterer bl.a. å sikre bærekraftig og konkurransedyktig matproduksjon i Norge.
 • Animalia: Jobber bl.a. med å fremme kvalitet og bærekraft i norsk kjøtt- og fjørfeproduksjon
 • Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Forutvikling: Er to ulike enheter innenfor Felleskjøpet-systemet, som begge har viktige roller i norsk landbruk.
 • Geno: Spiller en sentral rolle i utvikling og forbedring av norsk storfeavl. Selskapet har spesialisert seg på avl og genetikk for storfe, spesielt for rasen Norsk Rødt Fe (NRF).
 • Mattilsynet: Har ansvar for tilsyn med planter, fisk, dyr og næringsmidler.
 • Norsk Landbruksrådgiving: Organisasjon som tilbyr rådgivningstjenester til bønder og andre aktører innen landbruket i Norge.
 • Nortura, Norsvin, Norsk Kylling
 • Tine
 • Universiteter og videregående skoler – forskning og utdanning

Studier i husdyrfag og husdyrvitenskap

Etter en bachelorgrad i husdyrvitenskap ved NMBU eller NORD universitet kan du fortsette med masterstudier som åpner for enda flere karrieremuligheter innen forskning, undervisning og spesialiserte konsulentstillinger.

Rådgivning for deg som har husdyrfag

Karriererådgivning for deg som har husdyrefag

Som medlem i Naturviterne kan du få hjelpe med jobbsøking. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet eller deg som ser etter nye muligheter og ny jobb. 

Bestille time for karriereveiledning i dag (krever medlemskap).

Hva tjener de som jobber innen husdyrfag?

Som medlem i Naturviterne får du tilgang på Naturviternes årlige lønnsstatistikk. Vi hjelper deg også med råd ved ansettelse og anbefalinger knyttet til lønn ved ansettelse.

Medlemskap for deg innen husdyrfag

Naturviterne er din forsikring i arbeidslivet. Vi jobber for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, faglige interesser og økonomiske fordeler. Tar du utdanning, er ferdigutdannet, eller på utkikk etter ny jobb som biolog? Bli medlem i dag!