Bioteknologi

Tekniske biologiske fag

Bioteknologi, biokjemi, molekylærbiologi og biomedisin: Er du interessert i biologi, og vil jobbe ned på molekylært nivå og kjemiske prosesser? Innen bioteknologi kan du bidra til ny kunnskap eller med å utvikle produkter og medisin.

Bioteknologi handler om teknologi med grunnlag i mikroorganismer, planter eller dyr. Molekylærbiologi og biokjemi overlapper en del, der førstnevnte defineres som læren om biologi på et molekylært nivå mens sistnevnte er mer spesialisert på kjemiske prosesser. Biomedisin handler om hvordan menneskekroppen fungerer både på molekylært nivå, cellenivå og fysiologisk.

Felles for disse fagfeltene er at mange jobber med forskningsoppgaver for å bidra til ny kunnskap eller med produktutvikling.

Hvor kan jeg jobbe?

Bioteknologi, biomedisin og molekylærbiologi er fagfelt der kompetansebehovet har økt markant etter tusenårsskiftet. Med ny kunnskap og nye metoder har det oppstått et behov både i statlig sektor, både innen helse og undervisning, og i det private markedet er kompetansen attraktiv med tanke på å utvikle salgbare produkter. 

Av Naturviternes medlemmer med utdanning i disse fagene, jobber de fleste i statlig sektor, i første rekke på universiteter og ved sykehus der jobben innebærer undervisning og forskning. Det finnes også en rekke private selskaper innen bioteknologi som både forsker og utvikler produkter innen fiskehelse, vaksiner og legemidler, diagnoser, reagenter, instrumenter og programvare. 

Som utdannet innen bioteknologi, molekylærbiologi, biomedisin eller biokjemi, kan du for eksempel bidra til å løse problemer i industrien, inkludert mat- eller fôrproduksjonen, utvikle medisiner, vaksiner og ernæringsprodukter eller jobbe med å øke ressursutnyttelsen i alt fra jordbruket og fiskeri til oljebransjen. 

Lønn

Innen disse fagene har Naturviternes medlemmer en medianlønn på 539 614 kroner (tall fra lønnsstatistikken 2018). 

Aktuelle bedrifter

Naturviternes medlemmer med bakgrunn innen bioteknologi jobber i bedrifter som:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • bioMerieux
 • Fishguard
 • Genøk - Senter For Biosikkerhet
 • Havforskningsinstituttet
 • Høgskolen I Østfold
 • Kommuner og fylkeskommune
 • Kunnskapsdepartementet
 • Natur videregående skole
 • NMBU
 • NTNU
 • Nordiag ASA
 • Norges grønne fagskole Vea
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Photocure
 • Pronova Biopharma Norge
 • Sintef
 • Tine
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
   

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser

Ledige stillinger for naturvitere finner du her.

Samarbeidspartnere