Matvitenskap og matteknologi

Mat, næringsmidler og ernæring

Er du opptatt av god og sunn mat og drikke, kan matvitenskap, matteknologi eller ernæring være spennende studier å se nærmere på. Her kan du lese litt om studiene og arbeidsmarkedet.

Mat er en grunnleggende ressurs for alle organismer, inkludert mennesker. I en globalisert verden med stadig økende befolkning spiser vi i all hovedsak mat som er produsert utenfor vår synsvidde, samtidig som både vi er opptatt av at maten er trygg, sunn og god. Det krever organisering av produksjon, utvikling, distribusjon og tilsyn.

Matvitenskap og ernæring er et bachelorstudie på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der du blant annet kan gå videre til master i matvitenskap. På Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tilbys et bachelorstudie i matteknologi der du kan gå videre med master i blant annet mat og matteknologi.

Både matvitenskap og matteknologi handler om matens kjemi, ernæring, råvarer og fremstillingsmetoder, og på NMBU tilbys det også teknologiemner som fisketeknologi, kjøtteknologi, alkoholholdige drikker, kornteknologi og meieriteknologi selv om teknologi ikke er en del av navnet på studiet. I matteknologistudiet på NTNU er ett semester i praksis en del av studiet, noe som gir praktisk erfaring å vise til når du skal søke jobb senere.

Hvor du jobber og hva slags stilling du har mulighet til å få er likt om du velger matvitenskap eller matteknologi, og variasjoner innad i studiene har gjerne vel så mye å si. Innen bachelor i matvitenskap kan du for eksempel velge å fordype deg i produksjon og utvikling, eller ernæring. Utenom de obligatoriske emnene har du et hav av muligheter.

Hvor kan jeg jobbe? 

Næringsmiddelindustrien produserer, utvikler, merker, markedsfører og selger maten til forbrukerne innenfor rammene av en rekke lovverk, og Mattilsynet er sentralt som tilsynsorgan. Med matvitenskapelig bakgrunn kan du for eksempel få jobb både i næringslivet hvor maten produseres og utvikles, i departementer, direktorater og hos statsforvalteren eller hos Mattilsynet. I tillegg kan en rekke organisasjoner og andre deler av næringslivet også ha behov for matvitenskapelig kompetanse.

Mattilsynet er den enkeltarbeidsgiveren hvor vi har flest medlemmer med matvitenskapelig bakgrunn, og Tine er heller ikke ubetydelig. Ellers har vi mange matprodusenter i Norge, fra de store som Asko og Orkla, til en rekke mindre produsenter land og strand rundt, fra butikker til ysterier og slakterier, bryggerier og mikrobryggerier.

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere 

 • Asko
 • Aquatic Consult
 • Bondelagets Servicekontor 
 • BryggSelv 
 • Diplom-Is 
 • Fiskeridirektoratet 
 • Fjordland
 • Helse Bergen HF
 • Innovasjon Norge 
 • IRW Consulting
 • Kommuner 
 • Landbruks- og matdepartementet 
 • Landbruksdirektoratet 
 • LetSea 
 • Mattilsynet 
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 
 • Nofima 
 • Norwegian Research Centre AS (NORCE) 
 • Orkla Foods 
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Pelias 
 • Regnskogfondet 
 • Rentokil Initial Norge 
 • Statens Vegvesen 
 • Statsforvalteren
 • Tine 
 • Universiteter og høgskoler 
 • 4H Norge 

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser

Samarbeidspartnere