Kjemi, naturvitere, kjemikere

Kjemi

Kjemi er et fagfelt som kan brukes til å studere klimaet eller bore etter olje, og er grunnleggende for både å produsere medisiner og miljøgifter. Her kan du bli bedre kjent med dine karrieremuligheter innen blant annet kjemi, biokjemi, industriell kjemi og miljøkjemi.

Kjemi fletter sammen mange ulike grener av naturvitenskapen. Faget handler om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. 

Fagfeltet forgrener seg i mange ulike retninger. Uorganisk kjemi dreier seg mye om mineraler, metaller og ikke-metaller, mens organisk kjemi handler om forbindelser med karbon.

Karbon eller ikke karbon – det er ikke en uvesentlig forskjell. Karbonatomer danner diamanter, grafitt og kull ved å binde seg til andre karbonatomer. Karbon er også livets sentrale element, ved å binde seg sammen med for blant annet oksygen, nitrogen og fosfor. Karbon er nøkkelingrediens i alt fra drivstoff til plast, og har en hovedrolle i klimaproblematikken. I utdanningsretningen som kalles biokjemi er det molekylære grunnlaget for liv i fokus. 

Industriell kjemi går mer inn i kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. Her handler det om energi, materialer, mat og medisiner, og overlapper mot blant annet bioteknologi og biomedisin.

Miljøkjemi handler om å se miljøutfordringer med kjemi-briller. Miljøkjemi handler blant annet om miljøgifter og hvordan de transporteres, akkumulerer og påvirker miljøet, hvordan kjemiske forhold i nedbørsfeltet og klimaet påvirker vannkvalitet og hvordan drivhuseffekten fungerer på molekylært nivå.

Mens kjemikeren vanligvis er en leder eller seksjonsleder med større ansvar på laboratoriet, jobber kjemiingeniørene i større grad med analyser og har mindre ansvar. 

Hvor kan jeg jobbe?

Som kjemiker er det kanskje ikke overraskende at mange jobber på laboratorier. I statlig sektor er undervisning ofte en del av hverdagen med universiteter som viktigste arbeidsgivere, mens det i private bedrifter forskes og utvikles for å skape salgbare produkter i markedsøkonomisk ånd. 

Kompetansebehovet innen industriell kjemi, bioteknologi, biomedisin og molekylærbiologi har økt markant etter tusenårsskiftet. Med ny kunnskap og nye metoder har det oppstått et behov både i statlig sektor, både innen helse og undervisning, i tillegg til i det private markedet. 

Av Naturviternes medlemmer med utdanning i disse fagene jobber de fleste i statlig sektor, i første rekke på universiteter. Det finnes også en rekke private bioteknologiselskaper som både forsker og utvikler produkter innen fiskehelse, vaksiner og legemidler, diagnoser, reagenter, instrumenter og programvare. Oljebransjen er også storforbrukere av kjemikalier. 

Lønn

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere

 • Carboline Norge
 • Cowi
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Havforskningsinstituttet
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • Pronova Biopharma Norge
 • Seal Engineering
 • Sintef
 • Statsforvalteren
 • Universiteter og høgskoler (forskning og undervisning)
 • Videregående skoler og grunnskoler

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser

Samarbeidspartnere