Husdyrvitenskap omfatter alt fra avl og ernæring til atferd og dyrevelferd

Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap omfatter alt fra avl og ernæring til atferd og dyrevelferd, og omhandler en rekke dyr fra ku og reinsdyr til hund og hest. Du kan fordype deg i avl og genetikk, molekylærgenetikk, ernæring, teologi eller sports- og familiedyr.

Verdens befolkning har doblet seg fra to til fire milliarder mennesker på bare 47 år. Nå, nesten 50 år senere, nærmer vi oss åtte milliarder. Men denne økningen bringer med seg utfordringer. Klimaendringer, jorderosjon og konflikter begrenser matproduksjonen i deler av verden.

I Norge spiller husdyr en viktig rolle i matproduksjonen, men det er ikke uten hindringer. Produksjon av husdyrfôr tar opp ressurser som også kan brukes til andre formål, og det samme gjelder arealene der plantene dyrkes. Ved å øke kompetansen innen avl og ernæring kan vi skape en mer bærekraftig og lønnsom produksjon.

Debatten om bærekraft, miljøvennlighet og dyrevelferd blir stadig viktigere. Både det private næringslivet, staten og interesseorganisasjoner søker etter løsninger.

Hvor kan jeg jobbe?

Naturviternes medlemmer med husdyrvitenskaplig utdanning er for eksempel ansatt i landbruksorganisasjoner, offentlig forvaltning eller hos ulike aktører i privat sektor. Særlig mange har rådgivende stillinger.

Tine er blant de arbeidsgiverne som ansetter mange av våre medlemmer med husdyrfaglig bakgrunn, sammen med blant andre Felleskjøpet og Nortura.

En master i husdyrfag kan også åpne for en praktiskpedagogisk utdanning til lektor, og stillinger innen forskning er mulig å få både på universiteter og i større bedrifter som har programmer for forskning og utvikling. 

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere

 • Animalia
 • Bondelaget
 • Fatland Jære
 • Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Forutvikling
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskå Mølle
 • Fjøssystemer
 • Geno
 • Landbruksdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Nortura
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsvin
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norgesfôr
 • Norsk Kylling
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
 • Rådgivande Agronomar
 • Statsforvalteren
 • Stiftelsen KSL Matmerk
 • Stiftelsen Norsk Hestesenter
 • Strand Unikorn
 • Tine
 • TYR
 • Universiteter og videregående skoler – forskning og utdanning