Husdyrfag

Husdyrfag

Husdyr er viktig for å utnytte arealene hvor vi kan produsere mat, og for å opprettholde verdifulle naturtyper i kulturlandskapet. Her kan du lese mer om hvor du kan jobbe og hva du kan gjøre etter endt utdanning innen husdyrfag.

Verdens befolkning brukte 47 år på å doble seg fra to til fire milliarder mennesker, og nesten femti år senere nærmer vi oss nå åtte milliarder. Samtidig som den menneskelige befolkningen øker, hemmer blant annet klimaendringer, jorderosjon og konflikter matproduksjonen i deler av verden. 

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. I følge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og teknisk fag, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

I Norge er husdyr en viktig del av matproduksjonen, samtidig som utfordringer står i kø. Husdyrfôr produseres for eksempel av råvarer som kan brukes til andre ting, og arealene der plantene dyrkes like så. Husfaglig kompetanse innen avl og ernæring kan bidra til både en mer bærekraftig og lønnsom produksjon. 

Bærekraft, miljøvennlighet og dyrevelferd har begynt å ta større plass i samfunnsdebatten, og både det private næringslivet, staten og interesseorganisasjoner er interessert i løsninger.

Husdyrfagene handler både om avl, ernæring, atferd og dyrevelferd hos alt fra ku og reinsdyr til hund og hest. På master i husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kan du for eksempel fordype deg i avl og genetikk, molekylærgenetikk, husdyrernæring, husdyrteologi eller sports- og familiedyr. 

Hvor kan jeg jobbe?

Naturviternes medlemmer med husdyrfaglig utdanning er for eksempel ansatt i landbruksorganisasjoner, offentlig forvaltning eller hos ulike aktører i privat sektor. Særlig mange har rådgivende stillinger.

Tine er blant de arbeidsgiverne som ansetter mange av våre medlemmer med husdyrfaglig bakgrunn, sammen med blant andre Felleskjøpet og Nortura.

En master i husdyrfag kan også åpne for en praktiskpedagogisk utdanning til lektor, og stillinger innen forskning er mulig å få både på universiteter og i større bedrifter som har programmer for forskning og utvikling. 

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere

 • Fylkesmannsembetene
 • Universiteter og videregående skoler – forskning og utdanning
 • Tine
 • Felleskjøpet Agri SA og Felleskjøpet Forutvikling BA
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Nortura SA
 • Geno SA
 • Strand Unikorn As
 • Animalia AS
 • Landbruksdirektoratet
 • Bondelagets Servicekontor
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsvin SA
 • Fjøssystemer AS
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Fatland Jæren As
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskå Mølle AS
 • Jord Gård
 • Mattilsynet
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norgesfôr AS
 • Norsk Kylling AS
 • Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor As
 • Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
 • Rådgivande Agronomar
 • Stiftelsen KSL Matmerk
 • Stiftelsen Norsk Hestesenter
 • TYR
 • Vilomix Norway AS
   

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser