Husdyrfag

Husdyrfag

Husdyr er viktig for å utnytte arealene hvor vi kan produsere mat, og for å opprettholde verdifulle naturtyper i kulturlandskapet. Her kan du lese mer om hvor du kan jobbe og hva du kan gjøre etter endt utdanning innen husdyrfag.

Verdens befolkning brukte 47 år på å doble seg fra to til fire milliarder mennesker, og nesten 50 år senere nærmer vi oss nå åtte milliarder. Samtidig som den menneskelige befolkningen øker, hemmer blant annet klimaendringer, jorderosjon og konflikter matproduksjonen i deler av verden. 

I Norge er husdyr en viktig del av matproduksjonen, samtidig som utfordringer står i kø. Husdyrfôr produseres for eksempel av råvarer som kan brukes til andre ting, og arealene der plantene dyrkes like så. Husfaglig kompetanse innen avl og ernæring kan bidra til både en mer bærekraftig og lønnsom produksjon. 

Bærekraft, miljøvennlighet og dyrevelferd har begynt å ta større plass i samfunnsdebatten, og både det private næringslivet, staten og interesseorganisasjoner er interessert i løsninger.

Husdyrfagene handler både om avl, ernæring, atferd og dyrevelferd hos alt fra ku og reinsdyr til hund og hest. På master i husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kan du for eksempel fordype deg i avl og genetikk, molekylærgenetikk, husdyrernæring, husdyrteologi eller sports- og familiedyr. 

Hvor kan jeg jobbe?

Naturviternes medlemmer med husdyrfaglig utdanning er for eksempel ansatt i landbruksorganisasjoner, offentlig forvaltning eller hos ulike aktører i privat sektor. Særlig mange har rådgivende stillinger.

Tine er blant de arbeidsgiverne som ansetter mange av våre medlemmer med husdyrfaglig bakgrunn, sammen med blant andre Felleskjøpet og Nortura.

En master i husdyrfag kan også åpne for en praktiskpedagogisk utdanning til lektor, og stillinger innen forskning er mulig å få både på universiteter og i større bedrifter som har programmer for forskning og utvikling. 

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere

 • Animalia
 • Bondelaget
 • Fatland Jære
 • Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Forutvikling
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskå Mølle
 • Fjøssystemer
 • Geno
 • Landbruksdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Nortura
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsvin
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norgesfôr
 • Norsk Kylling
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
 • Rådgivande Agronomar
 • Statsforvalteren
 • Stiftelsen KSL Matmerk
 • Stiftelsen Norsk Hestesenter
 • Strand Unikorn
 • Tine
 • TYR
 • Universiteter og videregående skoler – forskning og utdanning

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser