Aktuelt om Naturviterprisen
Trude Myhre er kandidat til Naturviterprisen 2023.Foto: John Andre Samuelsen
Trude Myhre er kandidat til Naturviterprisen 2023. Foto: John Andre Samuelsen

Kandidat Naturviterprisen 2023: skogforkjemper Trude Myhre

Hennes kjærlighet til skogen har drevet henne til å vie over 25 år til å beskytte Norges unike skoger. Nå er Trude Myhre kandidat til Naturviterprisen 2023.

Skogens forkjemper 

Mot slutten av 1990-tallet ble vestfold-jenta ansatt i Natur og ungdom. Den gang var det høy temperatur i «skogdebatten»:

–Skogvern var veldig konfliktfylt. Litt sånn som ulvedebatten er i dag. Det har endret seg med frivillig vern, sier Myhre som forteller at skognæringen og miljøorganisasjonene nå samarbeider om å få økt skogvernbudsjettet. 

Etter noen år i Natur og Ungdom, tok hun mastergrad i skogøkologi ved Universitetet i Oslo (UiO) før hun fikk jobb i WWF (Verdens naturfond) umiddelbart etter å ha levert masteroppgaven. I dag har Myhre fortsatt sin dedikerte innsats hos WWF, der hun nå innehar rollen som skogbiolog og seniorrådgiver. Hennes hovedoppgave i WWF er i stor grad å formidle betydningen av skogbevaring og arbeide for å påvirke politikere til å verne mer skog.

I 2012 utarbeidet Myhre rapporten "Skogkur 2020 – Redningsplan for Norges unike skoger," en målrettet opptrappingsplan for skogvern anbefalt for regjeringen. Resultatene var imponerende: bevilgningene økte fra 120 millioner kroner i 2012 til 431 millioner i 2016.
Hun var en av de fremste pådriverne for Stortingets vedtak om 10% skogvern i 2016. 

– Målet har vært der siden 2002, og vi må verne 10% på lengre sikt, sier Myhre.

– Det er helt hårreisende at politikerne ikke bevilger de pengene som trengs til å oppfylle målet og jeg lurer på hvordan regjeringen har tenkt å løse 30%-målet i den nye naturavtalen, sier hun

I sommer publiserte WWFs skogbiolog en meningsartikkel i Nationen, hvor hun uttrykte sterke bekymringer for tilstanden i norske skoger. Myhre mener at tiltakene som er blitt iverksatt gjennom WWF og samarbeid med organisasjoner som Norskog, selv om de har resultert i strengere miljøhensyn og økte midler for skogvern, ikke er tilstrekkelige.

Hun viser til en omfattende rapport som indikerer den dårlige økologiske tilstanden i skogen, og hevder at dagens politikk vil forverre situasjonen. 

Tror du politikerne kjenner på press om mer skogbevaring da?

–Kanskje ikke nok. Hadde de følt seg veldig presset så hadde de gjort mer. Miljøbevegelsene har også jobbet for lite med skogbruk. Natur har druknet i klimakampen. Det var populært på 1970-tallet å snakke om natur, og så ble det avleggs. Nå er det heldigvis tilbake, sier Myhre. 

Hun mener også at skogforkjemperne har snakket for mye tall, fakta og begreper som folk ikke forstår: 

–Det har gjort at vi har mistet folk, tror jeg. Vi må også tørre å snakke om følelser for skog i formidlingen. Dette har endret seg i løpet av de siste par årene. At folk stiller opp i media, og tør å si at de kjenner sorg når de ser natur går tapt. Der har det skjedd noe og det er bra, sier Myhre. 

Trude Myhre teller årringer på hogstflate. Foto: Tove Hofstad

En kilde til kunnskap og inspirasjon

Myhre blir ofte nevnt som en kilde til inspirasjon av andre i sitt felt. Hennes arbeid har blant annet inspirert flere forfattere, som Ole Mathismoen, Mikkel Soya Bølstad og Lene Liebe Delsett, som har nevnt Trude som en kilde til kunnskap og inspirasjon i deres bøker: 

–Det gleder meg å inspirere andre til å ta vare på skogen. Jeg prøver å gjøre meg selv overflødig, få andre til å snakke om det. Skogvern må ikke være en enkeltstående innsats og det er helt åpenbart at vi trenger en folkebevegelse for skogen, sier Myhre.

Nylig fikk Myhre gjennomslag for et nytt prosjekt mellom WWF, Sabima, Natur og ungdom og Naturvernforbundet med hensikt å spre kunnskap og glede om skogen over en treårsperiode, med støtte fra Sparebankstiftelsen

–Jeg ønsker flere ser at skogen er mer enn bare trær, for når folk blir glade i skogen og alle artene som lever der, vil de også ønske å bevare de unike skogene våre. Det er viktig at vi snakker om følelser og kjærlighet knyttet til skogen i vår formidling, i tillegg til fakta og vitenskapelig kunnskap sier Myhre. 

Trude Myhre har jobbet utrettelig for å spre naturviterkompetansen til det beste for samfunnet og naturen. Hun er en sterk talsperson og ambassadør for naturviterkompetansen og for det grønne skiftet. Nå, som en av kandidatene til Naturviterprisen 2023, håper Trude at hennes arbeid vil fortsette å inspirere og bidra til å beskytte Norges vakre skoger.

Vinneren av prisen kunngjøres 24. oktober. Prisutdelingen skjer under Naturviterforum 2023: Mat og klima, 2. november på Sentralen i Oslo

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere