Naturviterne tilbyr opplæring i grønne tariffavtaler

Naturviterne lanserer grønt tariffarbeid for tillitsvalgte

Publisert: 16.09.2021

Målet med kurset er at tillitsvalgte skal få opplæring i hvordan man kan få økt innflytelse og påvirkning, og de grønne tariffavtalene brukes som eksempel. Økt gjennomslag vil innebære større påvirkning på arbeidsforholdene, lønnsforhandlingene og på arbeidet med klima og miljø lokalt.

Nå inviterer vi våre tillitsvalgte til to-dagers kurs i grønne tariffavtaler!

Lær å få grønt gjennomslag!

Naturviterne har som mål å styrke alle våre tillitsvalgte i arbeidet for å få grønt gjennomslag, og inviterer nå alle tillitsvalgte på kurs!

En grønn tariffavtale skal bidra til bærekraftig verdiskaping, det betyr at den må lønne seg for både samfunnet, arbeidsgiver, ansatte, naturen og klima.

Både stat og kommune, samt store deler av privat sektor, har nå avtalefestet å heve virksomhetenes kompetanse på bærekraft og se på hvordan den enkelte virksomhet kan redusere sine utslipp og naturinngrep.

Naturviterne har vært en pådriver for denne viktige endringen i avtaleverket. Derfor handler det nå om hvordan du som tillitsvalgt kan bruke de nye verktøyene for å få til økt gjennomslag på arbeidsplassen, både når det gjelder grønne tariffavtaler og forholdene på arbeidsplassen generelt.

Arbeidet er viktig og omfattende, og du inviteres til et to-dagers kurs hvor målet er å gi hver enkelt nødvendig opplæring og forståelse for de ulike sidene ved grønne tariffavtaler.

Tema på kurset er:

  • Hva er grønne tariffavtaler, og hvilke muligheter gir dette for medlemmene i din virksomhet?
  • Hvordan kan du bidra til at Naturviterne styrker sin grønne medbestemmelse i virksomhetene? 
  • Hvordan kan du kommunisere bedre og mer effektivt for å få gjennomslag?

Kurset er lagt opp som en fin miks mellom foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten sikrer vi både kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers.

  • 13.-14. oktober 2021: Oslo
  • 11.-12. november 2021: Stavanger
  • 12.-13. januar 2022: Bergen
  • 19.-20. januar 2022: Trondheim
  • 16--17. februar 2022: Tromsø