Beredslapslager med korn til noen dagers forbruk er for lite

Publisert: 03.03.2023

Naturviterne ber om tilstrekkelig midler til å starte beredskapslagring av korn allerede i revidert statsbudsjett. - Hele poenget med beredskap er å etablere et kornlager før en eventuell krise, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

Nylig kom en ny rapport fra Landbruksdirektoratet om beredskapslagring av korn. Rapporten er laget på bestilling av Landbruks- og matdepartementet, som en oppfølging av regjeringens ambisjon om et lager for 2-3 måneds forbruk.

- Fagetatene foreslår en oppbygningsplan på 15 000 tonn i året, da vil det ta over fem år før vi har sikret kun tre måneders forbruk, forklarer Wedege.

I rapporten kommer det frem at budsjettposten i årets statsbudsjett knapt rekker til å starte opp arbeidet med et beredskapslager. Trolig er det budsjett til kun innkjøp av 4 000 tonn i en anbudskonkurranse. Et lager for tre måneders forbruk er anslått til rundt 82 000 tonn hvete.

-  For å sikre at arbeidet kommer raskt i gang har Naturviterne bedt om at summen til beredskapslager økes allerede i revidert statsbudsjett, forteller Wedege.

Saken omtalt i Nationen fredag 3. mars (ekstern lenke)

Rapporten peker også på behovet for en rask avklaring i en rekke enkeltbeslutninger, om ikke arbeidet skal stoppe opp. Det er blant annet behov for valg av modell for finansiering av infrastruktur og en plan for fremtidig infrastruktur knyttet til lagring.

- Det en helt annen situasjon i dag en da beslutningen om å trappe ned beredskapslagrene ble tatt på nittitallet, nå må vi snu i tide, uttaler Wedege. Han ber regjeringen om å sørge for nødvendig fremdrift i arbeidet.

Kriterier for frigjøring av korn i en eventuell krise, krav om minimumsbeholdning og rapporteringsplikt på beholdning, er også elementer som trenger å komme på plass relativt raskt.

Tidligere var den norske kapasitet til lagring av korn på 12 måneder. Land som Finland og Sveits har i motsetning til Norge beholdt sine lagre. I en rapport fra 2022 skriver Miljødirektoratet at klimaendringer kan føre til svingninger i global matvareproduksjon, noe som potensialt kan utfordre matsikkerheten for store deler av den norske befolkningen.

Det ble satt av 20. mill. i statsbudsjettet for 2023 til lagring av korn i beredskap. Landbruksdirektoratet anslår at det vil koste rundt 54 mill. kroner i året for å bygge opp et beredskapslager. Anslaget for kostnader ved lagring ligger på mellom 30 – 40 mill. per år. Det er Nationen som først omtalte saken.

Les Naturviternes brev til landbruks- og matdepartementet om behovet for økte midler i revidert statsbudsjett. Brevet er sendt landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Samarbeidspartnere