Valgte kriterier
Nullstill filteret
 • Navn
 • Verv
 • Arbeidsgiver
 • Mobil
  E-post
 • Sektor
  Tariffområde
  • Tonje Refseth
  • Lokalt styre / Vara
  • Oslo kommune
   Bymiljøetaten
  • 46484662
  • Kommunal
   KS
  • Tor Håvard Sund
  • Fylkeskontakt
  • Alta kommune
  • 93011134
  • Kommunal
   KS
  • Tor Sæther
  • Lokalt styre / Vara
  • Statsforvalteren i Trøndelag
   KJ-avd
  • 94780234
  • Statlig
   Stat
  • Tor-Egil Holm
  • Plasstillitsvalgt
  • Nordre Follo kommune
  • 41298120
  • Kommunal
   KS
  • Tore Kleffelgård
  • Plasstillitsvalgt
  • Oppdal kommune
  • 92884688
  • Kommunal
   KS
  • Tore Solli
  • Plasstillitsvalgt
  • Indre Fosen kommune
  • Kommunal
   KS
  • Torfinn Jahren
  • Plasstillitsvalgt
  • Høgskolen i Innlandet (INN)
  • 99595064
  • Statlig
   Stat
  • Torgeir Fahle
  • Plasstillitsvalgt
  • Nordland fylkeskommune
  • 99101179
  • Kommunal
   KS
  • Torgeir Sæther
  • Plasstillitsvalgt
  • Hitra kommune
  • Kommunal
   KS
  • Torkil Dokk
  • Plasstillitsvalgt
  • Hol kommune
  • 93639959
  • Kommunal
   KS
  • Torunn Reinsnos
  • Plasstillitsvalgt
  • Opplysningsvesenets Fond
  • 93066755
  • Statlig
   Stat
  • Tove Borud
  • Plasstillitsvalgt, Fylkesutvalg
  • Kalnes videregående skole
  • 91553721
  • Kommunal
   KS Undervisning
  • Trine Alme
  • Plasstillitsvalgt
  • Gloppen kommune
  • 95746031
  • Kommunal
   KS
  • Tron Øystein Gifstad
  • Plasstillitsvalgt
  • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
   Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • 91355479
  • Statlig
   Stat
  • Trond Johanson
  • Plasstillitsvalgt, Fylkeskontakt
  • Kristiansand kommune
  • 91552835
  • Kommunal
   KS
  • Trond Leirflåt
  • Plasstillitsvalgt
  • Strand kommune
  • 97513014
  • Kommunal
   KS
  • Trond Rolland
  • Plasstillitsvalgt
  • Cowi AS
  • 40281980
  • Privat
   ATB/ITB
  • Trude Tokle
  • Plasstillitsvalgt
  • Tine
   Østlandet Nord
  • 95252362
  • Privat
   NHO
  • Trygve Winter-Hjelm
  • Lokalt styre / Vara
  • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
   MV-avd
  • 99006192
  • Statlig
   Stat
  • Turi-Britt Kuepers
  • Lokalt styre / Vara
  • Det Kongelige Selskap for Norges Vel
  • 91820372
  • Privat
   NHO Abelia
  • Ursula Zühlke
  • Lokalt styre / Vara
  • Oslo kommune
   Vann- og avløpsetaten
  • 40753862
  • Kommunal
   KS
  • Vebjørn Enerstvedt
  • Plasstillitsvalgt
  • AT Skog SA
   Avd Voss
  • 93666883
  • Privat
   NHO
  • Vebjørn Oppegaard Pollen
  • Lokalt styre / Vara
  • Viken Skog SA
  • 97729793
  • Privat
   NHO
  • Vegar Pedersen
  • Lokalt styre / Vara
  • Miljødirektoratet
   Avd Statens Naturoppsyn
  • 41616771
  • Statlig
   Stat
  • Vegard Ankarstrand
  • Lokalt styre / Vara, Fylkeskontakt
  • Stavanger kommune
  • 48173082
  • Kommunal
   KS
  • Vegard Sandøy Bråthen
  • Lokalt styre / Vara
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
   Avd Trondheim
  • 94244858
  • Privat
   NHO Abelia
  • Veronika Seim Bech
  • Plasstillitsvalgt
  • Vik kommune
  • 90910708
  • Kommunal
   KS
  • Vidar Lone Lysnes
  • Plasstillitsvalgt
  • Etnedal kommune
  • 48891310
  • Kommunal
   KS
  • Wenche Skjei Helgesplass
  • Plasstillitsvalgt
  • Mattilsynet
   Region Midt
  • 41500465
  • Statlig
   Stat
  • Wenxue Cao
  • Hovedtillitsvalgt
  • Universitetet i Oslo
  • 97347652
  • Statlig
   Stat
  • Ylva Sneltvedt
  • Plasstillitsvalgt
  • Alvdal kommune
  • 41931176
  • Kommunal
   KS
  • Øivind Løken
  • Plasstillitsvalgt
  • Trysil kommune
  • 41692647
  • Kommunal
   KS
  • Ørjan Simonsen
  • Plasstillitsvalgt
  • Statsforvalteren i Rogaland
   MV-avd
  • 45693282
  • Statlig
   Stat
  • Øydis Marie Mo
  • Plasstillitsvalgt
  • Trondheim kommune
  • 90160696
  • Kommunal
   KS
  • Øystein Bekkevold
  • Plasstillitsvalgt
  • Farsund kommune
  • 90584158
  • Kommunal
   KS
  • Øystein Kaldahl
  • Lokalt styre / Vara
  • Felleskjøpet Agri SA
  • 41849641
  • Privat
   NHO
  • Øystein Storm
  • Plasstillitsvalgt
  • Kalnes videregående skole
  • 90773313
  • Kommunal
   KS Undervisning
  • Øyvind Håland
  • Lokalt styre / Vara
  • Ringsaker kommune
  • 91718653
  • Kommunal
   KS
  • Øyvind Løvnes
  • Lokalt styre / Vara
  • AT Skog SA
   Avd Grimstad
  • 97170583
  • Privat
   NHO
  • Øyvind Meland Edvardsen
  • Lokalt styre / Vara
  • Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
  • 99511266
  • Privat
   Virke
  • Øyvind Sørlie
  • Lokalt styre / Vara
  • Glommen Mjøsen Skog SA
  • 95971828
  • Privat
   NHO
  • Øyvind Thømt
  • Plasstillitsvalgt
  • Skiptvet kommune
  • Kommunal
   KS
  • Åse Ingvill Berge
  • Lokalt styre / Vara
  • Fiskeridirektoratet
   Hovedkontor
  • 93454720
  • Statlig
   Stat
  • Åse Marte Langrud Ånestad
  • Plasstillitsvalgt, Fylkesutvalg
  • Sandefjord kommune
  • 99241103
  • Kommunal
   KS
  • Åse Meling Underhaug
  • Plasstillitsvalgt
  • Fitjar kommune
  • 93272758
  • Kommunal
   KS
  • Åse Sofie Winther
  • Hovedtillitsvalgt
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
   Region Midt
  • 47488513
  • Statlig
   Stat
  • Åshild Myhre Amundsen
  • Plasstillitsvalgt
  • Lom kommune
  • 97522977
  • Kommunal
   KS
  • Åsmund Seljeset
  • Plasstillitsvalgt
  • Norsk Landbruksrådgiving
   Region Vest
  • 41339357
  • Privat
   NHO
  • Åsne Brattåker Håheim
  • Plasstillitsvalgt, Fylkeskontakt
  • Ål kommune
  • 95248568
  • Kommunal
   KS
  • Åsta Gjelland
  • Plasstillitsvalgt
  • Kvam Herad
  • 99103711
  • Kommunal
   KS