Magasin
Naturviternes hovedstyre

Landsmøtet 2023: Morten Wedege gjenvalgt som forbundsleder

Naturviternes nye hovedstyre som ble valgt av landsmøte 16. november. Fra venstre; Rune Hedegart (fritt styremedlem), Iuliana Pedersen (ansattes representant), Christine Riis-Pedersen (student), Morten Wedege (forbundsleder), Janne Fossum (nestleder og stat), Jostein Berger Meisdalen (privat), Else Mari Espseth Nilsen (kommune).

Saken oppdateres

Naturviternes hovedstyre

Naturviternes hovedstyre

Fra venstre; Rune Hedegart (fritt styremedlem), Iuliana Pedersen (ansattes representant), Christine Riis-Pedersen (student), Morten Wedege (forbundsleder), Janne Fossum (nestleder og stat), Jostein Berger Meisdalen (privat), Else Mari Espseth Nilsen (kommune).


Tariffpolitisk plattform vedtatt på Naturviternes landsmøte:

Naturviternes tariffpolitiske plattform

 

Samfunnspoltisk plattform vedtatt på Naturviternes landsmøte:

Naturviternes samfunnspolitiske plattform

 

Resolusjon fra Naturviternes landsmøte 2023:

Styrk den statlige forvaltningen for å ivareta nasjonale interesser


 

Naturviternes landsmøte 2023 ble avholdt på Thon Hotel Opera, 15. og 16. november

Naturviternes landsmøte 2023