Morten Wedege kommenterer statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2024: — Snubler i klimaforebyggingen og beredskapsarbeidet

Etter ekstremværet "Hans" tidligere i år har regjeringen innsett at kapasitet til flom- og skredforebygging i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) må styrkes. De har foreslått en økning på 34,5 millioner til dette formålet. I tillegg er de enkelte tilskuddspostene økt til 470 millioner kroner. 

Arealplanleggingen

— Dette er svært gledelig og helt i tråd med det Naturviterne har spilt inn i statsbudsjettet, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne. — Men regjeringen snubler litt på målstreken når de styrker NVE, og ikke samtidig gjør tydelige grep for å styrke flom- og skredforebygging gjennom arealplanleggingen i kommunene, sier han.

Regjeringen slår selv fast at arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å ta hensyn til klimaendringer. Det er likevel ikke lagt inn noen konkrete grep i statsbudsjettet for å styrke arealplanleggingen i kommunene eller statsforvalternes rolle i dette, slik Naturviterne har bedt om. 

Naturviternes forbundsleder mener det trengs friske midler til natur- og klimaarbeid i kommunene og et ressurs- og kompetanseløft for deres arbeid med arealplanlegging.

Matsikkerhet og beredskap

Det er foreslått 63 millioner til beredskapslager for korn. Dette var som forventet, i og med at Regjeringen hadde kunngjort dette på forhånd. Målet er at det i 2029 skal være et lager til tre måneders forbruk. 

— Naturviterne støtter totalberedskapskommisjonens anbefaling om et lager som dekker et halvt års forbruk, slik også Finland har. Regjeringen må øke ambisjonene, mener Wedege. 

I tillegg savner Naturviterne en mer offensiv opptrappingsplan: 
— Hele poenget med beredskap er å etablere et kornlager før en eventuell krise. 63 millioner er en liten forsikringssum for noe så fundamentalt som matsikkerhet for befolkningen, kommenterer Wedege.

Naturviterne mener regjeringen skal ha for at de forsøker, og de gjør en del gode grep på klimaforebygging og beredskap.

— Men det ser ut til at de trenger litt hjelp for å karre seg over målstreken, og vi i Naturviterne vil arbeide for at Stortinget bøter på manglene i budsjettforslaget, lover Wedege.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post

Samarbeidspartnere